Strålande bok om Rosa Luxemburg

Nina Björk har gjort det igen. Hennes nyligen utkomna bok om Rosa Luxemburg har alla förutsättningar att, i likhet med flera av hennes tidigare alster, som Under det rosa täcket och Lyckliga i alla sina dagar, bli en viktig upplysande fyrbåk för vårt lands vänster.

Nina Björks porträtterar i Drömmen om det röda kvinnan, humanisten, socialisten, teoretikern och den revolutionära aktivisten Rosa Luxemburg. Hon gör det på grundval av ett grundligt studium av föremålet för biografin. Och hon gör det på knappt 300 sidor med en klarhet som är föredömlig.

Björk kopplar dessutom hela tiden skildringen av Rosa Luxemburgs kamp och strävanden till den verklighet och utmaningar som socialister nu, 100 år senare, står inför.

Nina Björk beskriver Rosa Luxemburg som en socialdemokratisk maxrist. Och så vill hon också beskriva sig själv. Dagens socialdemokrati säger sig Björk inte förstå sig på (intervju i DN 29/9). Till skillnad från de reformister, som Eduard Bernstein, vilka revolutionären Rosa Luxemburg polemiserade mot, är dagen socialdemokrati inte ens reformister. Varje strävan att reformera bort kapitalismen är sedan länge övergiven. Dagens svenska socialdemokrati har, liksom vänsterpartiet kapitulerat.

För den vänster som anser att en annan värld är nödvändig – och möjlig – är Nina Björks bok guld värd.

(Nina Björk; Drömmen om det röda; Wahlström & Widstrand)

You May Also Like