100 år efter mordet – Rosa Luxemburg fortfarande ovärderlig som vägvisare – Del 2

Detta är andra delen i eFOLKETs artikelserie om Rosa Luxemburg. Klicka här för att komma till den första delen.

För att komma till senare avsnitt/del, klicka på avsnittsnummer. Del 3

Rosa Luxemburg hade verkat inom arbetarrörelsen under drygt 30 av sina 47 levnadsår när hon den 15 januari 1919 mördades av kontrarevolutionens uniformerade bödlar...

Läs mer

100 år efter mordet – Rosa Luxemburg fortfarande lika ovärderlig som vägvisare – Del 1

Dagen socialistiska och genuint röd-gröna vänster har all anledning att med stort allvar studera Rosa Luxemburgs verk och gärning. Hennes försvar av marxismen och socialdemokratins väsen, hennes strid mot militarism och krig och hennes förening av djup humanism med ett värnande om naturen och respekt för allt levande, är förvisso lika centralt idag som under den tid då Rosa Luxemburg verkade inom arbetarrörelsen...

Läs mer