100 år sedan mordet – Rosa Luxemburg fortfarande ovärderlig som vägvisare – Del 5

Läs övriga delar av artikelserien: Del 1, del 2, del 3, del 4

Del 5 – Katastrofen

Under åren som föregick det första världskrigets utbrott skärptes och fördjupades motsättningarna mellan de imperialistiska … Läs mer “100 år sedan mordet – Rosa Luxemburg fortfarande ovärderlig som vägvisare – Del 5”

Read more

100 år sedan mordet – Rosa Luxemburg fortfarande ovärderlig som vägvisare – Del 4

Denna den fjärde delen i eFOLKETs artikelserie om Rosa Luxemburgs liv och gärning publiceras på hennes dödsdag, den 15 januari. Ytterligare två avsnitt kommer inom kort att publiceras.

Läs övriga delar … Läs mer “100 år sedan mordet – Rosa Luxemburg fortfarande ovärderlig som vägvisare – Del 4”

Read more

100 år sedan mordet – Rosa Luxemburg fortfarande ovärderlig som vägvisare – Del 3

Läs övriga delar i artikelserien: del 1, del 2, del 4, del 5.

Del 3 – Revolutionärt arbetaruppror mot tsarregimen

Den 22 januari mördade den ryske tsarens militär hundratals deltagare i en … Läs mer “100 år sedan mordet – Rosa Luxemburg fortfarande ovärderlig som vägvisare – Del 3”

Read more

100 år efter mordet – Rosa Luxemburg fortfarande lika ovärderlig som vägvisare – Del 1

Dagen socialistiska och genuint röd-gröna vänster har all anledning att med stort allvar studera Rosa Luxemburgs verk och gärning. Hennes försvar av marxismen och socialdemokratins väsen, hennes strid mot militarism och … Läs mer “100 år efter mordet – Rosa Luxemburg fortfarande lika ovärderlig som vägvisare – Del 1”

Read more