Bild hämtad från vestnikkavkaza.net

Lögner om Rysslands militära rustning

I lördags hoppade de före detta allianspartierna, det vill säga Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna av från försvarsberedningen,

Försvarsberedningens uppgift är att skapa en bred parlamentarisk majoritet bakom inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära försvaret mellan 2021 och 2025.

Dagens Nyheter konstaterade att “Detta skedde 93 timmar innan slutrapporten skulle ha presenterats på tisdag. På en presskonferens förklarade de fyra partierna att Socialdemokraterna inte längre stod bakom den höjning av försvarsanslaget till 84 miljarder kronor år 2025 som beredningens arbete utgått från.

För att förstå vad detta handlar om måste man sätt in denna siffra på 84 miljarder kronor i sitt sammanhang. Den innebär nämligen en höjning med 33 miljarder konor från i år, det vill säga en höjning av utgifter för krigsmateriel och soldater med 65 procent från i år till 2025. De skulle betyda enorm upprustning, nästan en fördubbling under en tioårsperiod.

Aftonbladets ledarskribent Anders Lindberg försöker förklara varför det har funnits enighet om denna våldsamma kostnadsökning: “Konfliktens kärna är att alla är överens om att försvarets förmåga måste öka i ljuset av att Ryssland rustat upp… ”

Men Ryssland rustar inte upp! Det är faktiskt USA och NATO som rustar upp, medan Ryssland lägger ner allt mindre pengar på militära rustningar. Anders Lindberg hade enkelt kunnat kolla den saken genom att gå in på Stockholm International Peace Research Institut, Sipris, statistisk databas över militära utgifter i världen. Där framgår att:

Rysslands minskade sina militära kostnader med 3,5 procent 2018 jämfört med 2017. Samtidigt ökade USA med 4,5 procent. USA ökning med 27,6 miljarder dollar motsvarar nästan halva (43 procent) Rysslands totala kostnader.

Dessutom har USA:s president Donald Trump lagt förslag om att öka USA:s militära kostnader nästa år med ett belopp (116 miljarder dollar) som motsvarar nästa dubbelt så stora kostnader som hela Rysslands militärbudget (64 miljarder dollar).

De militära kostnaderna hos NATO:s tre största medlemmar i Europa, Tyskland, Frankrike och Storbritanniens ökade också i fjol och är mer än dubbelt så stora som Rysslands (2,38 gånger). Totalt kostar NATO:s hela krigsmakt 14 gånger så mycket som Rysslands (13,86).

H. Foste Hjälte

You May Also Like