Bild: public domain / pixabay.

Stoppa borgar-högerns regeringsplaner! Rösta mot det konservativa blocket!

Författaren till debattinlägget menar att den socialistiska och rödgröna vänstern måste anta en inriktning på strid för en mycket grundlig samhällsomdaning. Nu på valdagen handlar det om att den aggressiva borgar-högern hindras från att bilda regering.

Det råder en spänd stämning inför valresultatet på söndag. Många jag pratat med uttrycker faktiskt rädsla. En seger för det nationalistiskt konservativa blocket (SD-M-KD-L) kommer att innebära att vi översköljs av häxbrygden nyliberalism i kombination med en främlingsfientlig; och total frånvaro av en politik för att bekämpa klimatkatastrofen. I ett hårdnande samhällsklimat kommer vi att få se försämringar – och i värsta fall rena klappjakten – riktade mot människor längst ner på den så kallade samhällsstegen.

Det är absolut nödvändigt att vi röstar mot detta människofientliga block. Samtidigt är det verkligen inte, anser jag, någon oproblematisk situation i det så kallade “röd gröna blocket” (S-C-MP-V).

Socialdemokraterna försöker härma de danska sossarna i att kritisera vissa extrema sidor hos motståndarblocket men samtidigt anpassa sej helt till andra sidor hos samma block. Till exempel har man kritiserat det absurda systemet inom skolväsendet som ger privata internationella bolag rätt att suga ut vinster ur skolverksamheten. Sverige är idag ensamt i världen om detta bisarra system.

I andra frågor har Magdalena och hennes parti fullständigt följt med det konservativa blocket högerut. Det gäller den skandalösa anslutningen till NATO, men också i frågor om anställningstrygghet som man försämrat) och marknadshyror, där man tvingades av vänstern att backa. Och när det gäller miljö- och klimatkrisen för (S) en opportunistisk linje och anpassar sig till mäktiga ekonomiska intressens inriktning på en fortsatt kapitalistisk tillväxt av slitaget på naturen och på för vår framtid livsviktiga ekosystem.

Många människor med vänstersympatier uttrycker också en besvikelse över att också Vänsterpartiet vikit ner sej. Framförallt menar många att vänstern inte alls gett klimatfrågan den plats som är absolut nödvändig. Vi står inför en existentiell kris. Fortsätter utvecklingen som det ser ut nu kommer svält, torka, översvämningar och massflykt att bli framtiden. Vänsterledningen tonar ner nödvändigheten av att ställa om livsföringen. Men det räcker inte med övergång till elbilar. Uttaget av jordens materiella resurser måste kraftigt minskas. Anledningen till Vänsterpartiets nedtoning är uppenbarligen rädsla för att stöta sej med väljargrupper man vill vinna. Grupper som är fast i klimathotsförnekelse och hat mot miljörörelsen.

Vänsterpartiet står upp mot profitsystemet i friskolorna. Det är viktigt. Man röstade mot NATO-anslutning. Bra! Men man går inte vidare i NATO-motståndet, Nooshi har som argument deklarerat att man accepterat att en majoritet av partierna stöder anslutningen. För demokratiska socialister måste istället detta bli startskottet för en intensiv kamp:

Inte en kvinna, inte en man, inte ett öre till den USA-ledda NATO-krigsmakten!

Vänsterpartiets ledning stöder istället den av NATO påbjudna mycket kraftiga upprustningen av krigsmakten till nio procent av statsbudgeten (motsvarande två procent av BNP). 120 miljarder ska vräkas i gapet på det militärindustriella komplexet. Mycket dåligt.

För att möta klimathotet krävs ett samhälle där ekonomin inte styrs av pofitjakten utan av hänsyn till människor och natur. Men Nooshi Dadgostar förkastar tanken på socialisering av banker och storföretag. Just nu när socialistiska förändringar är livsnödvändiga. Bankerna måste bli demokratiskt styrda, allmännyttiga och samhällsägda public-service-institutioner!

När det gäller politiken för att möta elprishöjningarna har Vänsterpartiet kommit med förslag som är kvalitativt annorlunda än de andra partiernas och som måste stödjas. Idén går ut på att distribuera elen inom landet till normala priser och sälja överskottet till de marknadspriser som nu uppstår. Det är ett förslag som måste stödjas och förankras. På sikt måste man gå längre. Varför ska energiproduktion och distribution ligga i i händerna på privata bolag? Denna verksamhet måste ligga i samhällets ägo och priserna sättas politiskt.

En aspekt som måste kritiseras i Vänsters valrörelse är också personkulten av Dadgostar. Precis som hos de andra partiernas har valrörelsen amerikaniserats.

Det vore mycket bra om Vänsterpartiet efter valet (oavsett hur det går) gör en ordentlig genomgång av vad som hänt i denna valrörelse.

Men denna kritik, liksom insikten om socialdemokratins anpassning till högern och miljöpartiets tillkortakommanden, får inte skymma nödvändigheten av att rösta mot den konservativa högern med SD i spetsen. Detta block måste förhindras från att ta regeringsmakten.

Om S-C-MP-V vinner valet så är det också enligt min mening viktigt att Vänsterpartiet inte sätter sej i regeringen!

Att Nooshis insisterar på regeringsplatser är inte bra. Ett demokratiskt socialistparti kan naturligtvis ingå i en koalition som kanske inte lever upp till allt vad man skulle vilja se. Men det måste vara en konstellation som rör sej i rätt riktning, som påbörjar en antikapitalistisk politik.

Sitter man i regeringen så blir man ansvarig för hela politiken. Med nuvarande styrkeförhållanden kommer en Magdalena-regering att föra en borgerlig politik. Det är vad hon och partiledningen inom (S) vill! Och Centerpartiet är ett extremistiskt marknadsliberalt parti vars politik V inte ska behöva kompromissa med utan istället bekämpa.

Se hur det gick för norska Socialistisk Venstre och danska Socialistisk Folkeparti när dom satt i regering med S. Och se hur det gick för det svenska miljöpartiet!

Enhetslistan i Danmark har däremot, samtidigt som man släppt igenom en socialdemokratisk regering och därmed förhindrat högerns maktövertagande, vägrat att själva sitta i regeringen. Så har man behållit sitt oberoende och kunnat förhandla med S-regeringen för att få fram bra saker och förhindra dåliga. Vänsterpartiet bör absolut göra likadant. Så bevarar man möjligheten att hjälpa till med mobilisering av rörelser samhället när det blir nödvändigt att ta kamp mot regeringspolitiken.

Så på söndag går vi till vallokalerna och blockerar vägen för den aggressivt nationalistiska konservativa högern! Sen måste vi få ordning på Vänstern!

P.S: Jag har pekat flera gånger på ståndpunktstaganden från Nooshi Dadgostar som jag kritiserar. Jag vill påpeka att hon verkligen inte är ensam ansvarig. Det finns en politisk ledning och en tjänstemannastab som lagt upp denna valkampanj och som är ansvariga för den.

Peter Widén

You May Also Like