Arbetsförmedlingen kunde under 2022 notera rekordmånga lediga jobb…

Stigande arbetslöshet, men också stark efterfrågan på arbetskraft

År 2022 präglades av en stark återhämtning på arbetsmarknaden. Trots stigande energipriser, inflation och geopolitisk oro har arbetsmarknaden varit motståndskraftig i Sverige. I genomsnitt var 342.000 personer inskrivna som arbetslösa under förra året, 2022, vilket kan jämföras med ett snitt på 409.000 personer år 2021.

Samtidigt har antalet lediga jobb i Arbetsförmedlingens så kallade platsbank varit rekordhögt, även om antalet minskade under hösten. I snitt publicerades 168.000 nya lediga jobb per månad, jämfört med 112.000 året innan.

Svårt att rekrytera personal

– Rekryteringssvårigheterna som fanns redan före pandemin har återigen blivit tydliga till följd av den snabbt ökande efterfrågan under 2022. Trots en vikande konjunktur bedöms svårigheten att rekrytera personal att bestå framöver, säger Anders Ljungberg, enhetschef på Arbetsförmedlingen.

Anders Ljungberg

Den starka efterfrågan har dock främst gynnat personer som varit arbetslösa en förhållandevis kort tid och nästan uteslutande har minst en gymnasieutbildning.

– Vårt viktigaste uppdrag är att hjälpa de personer som står längst ifrån arbetsmarknaden och har svårast att få ett jobb. Det handlar om de som saknar utbildning, som inte kan tillräckligt med svenska eller har en funktionsnedsättning som påverkar deras arbetsförmåga, säger Maria Mindhammar, generaldirektör på Arbetsförmedlingen.

Maria Mindhammar

Fortsatt hög arbetslöshet i Sörmland

I slutet av december var närmare 336.000 personer inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen. Det motsvarar en arbetslöshet på 6,6 procent i landet just nu. Motsvarande siffra för Sörmland var i slutet av december 9 procent. Det betyder att arbetslösheten i Sörmland fortsätter att ligga högt jämfört med riket i snitt.

– Vi ser att något fler är arbetslösa nu jämfört med i november. Vi bedömer också att arbetslösheten kommer att öka framöver på grund av konjunkturnedgången, säger Anders Ljungberg.

You May Also Like