Foto: Deutsch / Pixabay.

Snipigt och sippt

Om vi nu en gång för alla
kunde slippa
att beskriva vad som menas
med ordet snippa
det som hela svenska
folket känner till
utom vissa domare som måste
läsa innantill.

För vad som är utanpå
eller inuti har betydelse
säger domarna
när de vänder och vrider på
denna mystiska ordalydelse.

De glömde att lyssna på flickan
som var så tydlig och konkret
hur barn beskriver och berättar
det verkar som om
en del äldre män inte vet.

De borde sig kanske besvära
med att gå en liten kurs
det kunde man rätteligen begära
för att få dem att navigera rätt
i denna diskurs.

Skändningen av ett barn
har fått hela landet att skrika
många ögon har öppnats
när man tagit del av
domslut som tyckts osannolika.

Hovrättens rykte har naggats
hur ska blamagen
repareras och oskadliggöras?
Jo riksåklagaren säger
”gör om och gör rätt”
och tar bestämt Hovrätten i örat.

När våren nu snart stormar fram
med tussilago och blyga blåsippor
vi hoppas att barnet fått upprättelse
och att vi pratat färdigt om snippor.

—Lena Staaf

You May Also Like