Foto: Ria Sopala/Pixabay.

Skogen

Alla dessa futtiga frågor
när en stor del av världen står i lågor
vi borde sluta förvånas
över vad som sker i Amazonas
den skog som skulle vara världens lungor
förtärs dag för dag av eldens tungor.
 
Som om inte detta vore nog
skövlar vi också vår egen skog
kalhyggen utan anständighet
monokulturer som ger sårbarhet
svårt att ta till sig i sitt sinne
att den riktiga skogen snart blott är ett minne.
 
Skogsbolagens affärsverksamhet
styr utvecklingen med maktfullkomlighet
nu börjar tillståndet bli akut
för allt snabbare dör växter och insekter ut
vad bryr sig bolagen om ekologi
när det enda som betyder något är ekonomi.

Lena Staaf

You May Also Like