Källarmästarens hus (beskuren). O.A. Oskar Andersson, Söndags-Nisse 1904.

Skattefinansierad sup i Region Sörmland

Regionledningen säger nej till ett förslag från Vänsterpartiet om alkoholfri representation.

Region Sörmland före detta landstinget Sörmland lyckas säga både ja och nej till vid regionstyrelsemötet i höstas 2018 när de två vänsterpartisterna David Aronsson och Roja Mahmoudi föreslår att politiker inte skall dricka alkohol betald av skattebetalarna.

I princip håller regionledningen med om att detta inte skall ske, men där det är eller varit kutym att alkohol förtärts så skall det fortsättningsvis vara så. Framför allt om det gäller internationell representation. Vilket innebär att gratis alkohol till ledande regionpolitiker kommer att gälla enligt tidigare praxis.

Lennart Clarstedt