SE VÄRLDEN

Mandela var terrorist, Castro var diktator. Västvärldens goda demokrater upplyser oss nu som förut.

Tittar stint på teverutan,
fattar nu som förut föga.
Allt syns obegripligt utan
tredje världens tredje öga.

Nu som förut presiderar
vita svin på hästar höga
medans armod kalibrerar
tredje världens tredje öga.

Frihet äter bröd!
Värdighet är vatten!
Den som aldrig varit fattig
har inte levat.

You May Also Like