KULÖRT

Polisen och krönikören Peter Springare vill förinta vänsterjournalister.

Förvisst är döden comme-il- faut
och alltings lyckobringare.
Den kommer ridande uppå
en vit och ädel springare.

Förintelsen är vilosam,
en natt på gråa ejderdun.
När kusen vände baken fram
var svansen svart och träcken brun.

Förvisst finns mången schysst kulör
hos den som haver döden dött.
Men de som lever förrn de dör
har blodet rinnande och rött.

You May Also Like