Bild: Tumisu / Pixabay.

SCB: Kvinnor presterar bättre än män men har det sämre

Fler kvinnor än män har en eftergymnasial utbildning. Trots det har kvinnor lägre lön, lägre inkomst och så småningom lägre pension än män. Det visar SCB, statistiska centralbyrån, i rapporten På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2020.

Betygen är högre för flickor än för pojkar, både i årskurs 9 och i gymnasieskolan. Samtidigt är betydligt fler flickor stressade av läxor och prov jämfört med pojkarna.

Att kvinnor fortfarande ligger efter män i flera viktiga avseenden beror bland annat på att kvinnor arbetar mer deltid än män, tar ut merparten av föräldrapenningdagarna och VAB-dagarna samt har fler sjukdagar. Detta genererar en lägre inkomst än männens, vilket efter arbetslivets slut leder till en lägre pension. Kvinnor har i genomsnitt 69 procent av mäns pension och skillnaden ökar med åldern visar SCB.

Tommy Jansson

Länkar:

You May Also Like