Saudiarabien producerar ingen olja – Oljan producerades för miljontals år sedan

Dagens Nyheter rapporterade häromdagen att Saudiarabiens oljeproduktion skulle vara tillbaka om tre veckor i full kapacitet.

I artikeln talas det om Saudiarabiens oljeproduktion minst fem gånger. Men Saudiarabien producerar ingen olja alls. Den olja som finns under sanddynorna i den arabiska öknen producerades för miljontals år sedan.

Det var för ungefär 600 miljoner år sedan som oljan började produceras av alger, växt- och djurplankton samt marina växter. Koldioxidhalten i jordens atmosfär var då tre till sex gånger högre än den är idag, medeltemperaturen var också mycket högre än idag.

Det var i denna växthusmiljö som små djur och växter förökade sig kraftigt. De levde ofta i grunda vattensamlingar. De byggdes upp av koldioxid och solens energi. De döda växterna och djuren samlades sedan på bottnen av oceanerna, där de sedan under hårt tryck omvandlades till olja.

Mer än hälften av alla olja och fossilgas på jorden bildades under Krita och Jura, det vill säga för mellan 89 miljoner och 169 miljoner år sedan, cirka 15 procent har bildats senare, fram till för 5 miljoner år sedan, de övriga cirka 35 procent bildades för mer än 290 miljoner år sedan.

Oljan är alltså inget som produceras i en handvändning, framför allt inte idag. Den olja och den fossilgas som användes idag kommer alltså från ett stort lager djupt under markytan. Ett lager som vi nu tömmer i allt snabbare takt. Vi har förmodligen tömt minst häften av det oljelager som är möjligt att tömma. Den olja som har varit lättast att få fram – det vill säga minst kostsam att leverera ut från lagret – är redan förbrukad. Den har vi använt för att få energi och värme och skickat till atmosfären i form av koldioxid. Den är för evigt uppbränd.

Saudiarabien har haft världens största oljereserver, men tömmer dem i allt snabbare takt. Det behövs också allt dyrare anläggningar för att bearbeta den olja som man nu får fram, för att kunna sälja den vidare. Det var just den typen av anläggningar som förstördes i drönarattacken.

Under de närmaste månaderna kommer därför Saudiarabien att tvingas tömma sina buffertlager av redan uppumpad och bearbetat olja för att behålla exportinkomsterna. Ett stopp i oljeleveranserna slår nämligen snabbt mot den saudiska ekonomin.

Foste Hjälte

You May Also Like