Trump prisar terrorstaten Saudiarabien för kampen mot terrorn

President Donald Trump är ute på turné. Första anhalten har varit Saudiarabien. Han har i tal där utpekat Iran som en huvudfiende. Säkert till de Saudiarabiska ledarnas belåtenhet. Men han stannar inte vid ord.

USA och Saudiarabien ingår nu ett avtal om vapenleveranser till ett värde av 110 miljarder dollar. Det motsvarar 990 miljarder svenska kronor. En fullständigt svindlande summa. Hela svenska bruttonationalprodukten (det vill säga värdet av allt vi producerar i Sverige på ett år) ligger på 4 379 miljarder kronor. Den amerikansk vapenleveransens värde motsvarar alltså 22 procent av allt vi producerar i Sverige under ett år. De årliga svenska militärutgifterna ligger på cirka 41 miljarder kronor.

USA:s militärutgifter ligger på cirka 600 miljarder dollar per år, 5 400 miljarder kronor. Det är drygt en tredjedel av världens samlade militärutgifter. Nu har Trump föreslagit att öka USA:s satsningen på vapen med 54 miljarder dollar, nästan lika mycket som Rysslands hela budget som ligger runt 66 miljarder dollar. Sveriges militärbudget ligger cirka 6 miljarder dollar.

Skulle 9 till 13 procent av världens militärutgifter i stället läggas på att ta bort extrem fattigdom och hunger i världen, skulle det målet uppnås år 2030 enligt fredsforskningsinstitutet, SIPRI. USA:s ökning med 54 miljarder dollar är naturligtvis absurd. Och vapenförsäljningen till Saudiarabien på 110 miljarder dollar är helt enkelt grotesk.

Trump förklarar att vapenförsäljning motiveras av att resurserna behövs i kampen mot Irans inflytande. I klartext betyder det mer bomber och förstörelse i Jemen som just nu mals sönder av det Saudiarabiska angreppet. Produktionen i Jemen är lamslagen och en svältkatastrof råder. Saudiarabien skyller ju sitt angreppskrig just på nödvändigheten att bekämpa iranskt inflytande.

Den reaktionära och fundamentalistiska regimen i Saudiarabien är uppenbart USA:s viktigaste allierade i Mellanöstern vid sidan av Israel. Saudiaraben är redan nu tillsammans med Qatar det land i världen som satsar störst andelen av sin bruttonationalprodukt på krigsmakten. Saudiaraber har under de senaste decennierna varit bland de största sponsorn av IS och andra islamistiska terrororganisationer.

Under valrörelsen inför presidentvalet i USA förklarade Trump att Saudiarabiens regering var inblandat i 11 september och att regimen håller kvinnor som slavar. Men det var bortglömt nu då Trump kunde ro i land en stor vapenaffär åt USA:s militärindustriella komplex. Då blev istället Iran förvandlat till syndabock och Saudiarabien till en nära allierad i kampen mot terrorismen. I Trumps värld kan svart bli vitt över en natt. Barnen i Jemen blir de första som får betala för denna ”flexibilitet”.

Peter Viden

You May Also Like