Sara Karlsson hyser bekymmer över den nuvarande S-ledningens politiska kurs.

Sara Karlsson och “Reformisterna” vill ha socialdemokrati på riktigt

Socialdemokraten Sara Karlsson, bördig från Eskilstuna, blev riksbekant då hon strax före senaste valet lämnade sin riksdagsplats med motiveringen att partiets högersväng i migrationsfrågan blivit droppen som fått henne att ta beslutet att lämna riksdagen.

I går (16/4) gästade hon ABF i sin hemstad för att berätta om det projekt – “Reformisterna” – som hon, tillsammans likasinnade kritiska socialdemokrater, dragit igång.

Reformisterna heter egentligen “S-föreningen för ekonomisk-politisk reform-och idéutveckling”. Det 7-punktsprogram består av sex punkter om ny ekonomisk politik, nytt skattesystem, nytt pensionssystem, ny social bostadspolitik, nytt demokratiskt arbetsliv, ny välfärds-och regionalpolitik och ny grön reformism.

Sara Karlsson betonade att man inte vill uppfattas som en mot partiledningen utmanande fraktion, och att att man därför inte har velat skriva ett komplett alternativt partiprogram. Samtidigt höll hon öppet för att fortsatta diskussioner kan leda fram till en utvidgning av programmet. Till exempel när det gäller migrationspolitiken och frågan om förhållandet till Nato och Sveriges hållning till den aktuella FN-resolutionen om kärnvapenförbud.

Vad gällde de senare frågan trodde hon att “det finns en konflikt mellan försvarsdepartementet och utrikesdepartementet”. Vilket i klartext lär betyda att NATO- och USA-lobbyn, med krigsministern Peter Hultqvist i spetsen, trycker på för att Sverige ska vända resolutionen ryggen. Och att utrikesminister Margot Wallström, och de i partiet som bevarat något av den inställning som präglade partiet under Olof Palmes tid, känner en viss olust inför de militaristiska trumpetstötarna.

Diskussionen som följde på Sara Karlssons genomgång av programmets sju punkter, kom mycket att handla om hur man skulle kunna starta lokala grupper, med studier och aktiviteter.

Bland de cirka 50 mötesdeltagarna lyste stadens mer kända och ledande socialdemokrater med sin mangranna, totala frånvaro. Vilket nog speglar att Reformisterna är på väg att bli en mer eller mindre upprorisk gräsrotsrörelse, som högerkrafterna och de låtsas-socialdemokratiska partitopparna nu visserligen försöker tämja med milt tilltal, men som de betraktar med oro och som en möjlig fara på sikt.

 

 

You May Also Like