Foto från rebellion.earth

Massgripanden av klimatprotestanter i London

Massgripanden av klimatprotestanter i London. Gruppen Extinction rebellion blockerade trafik och broar i London. 

Polisen grep 100-tals av demonstrantena. Upprop har gått ut över hela världen att organisera demonstrationer. Och på Extinction Rebellions hemsida finns info.om deras planerade aktioner.

I Stockholm deltog flera hundra utanför Riksdagen där de låg ner och spelade döda. Aktionerna väntas fortsätta runt om i världen på olika sätt. Dessa är en fortsättning av de skolstrejker som inspirerade av Greta Thunberg spridit sig över hela världen. I min ungdom på 60-talet agerade Klaubaterrörelsen i Holland på liknande sätt. Bl.a. rev man upp gatstenar och planterade granar. De klimatprotesterna fick sedan en fortsättning i Greenpeace bildande 1969-70. I Sverige bidades bl.a. Alternativ Stad som med cykelprotester blockerade trafik.

Efter de så kallade almkravallerna i Kungsträdgården 1971 startades flera olika miljörörelser som på utomparlamentariska  sätt protesterade.i Stockholm ockuperades t.ex.kvarteret Mullvaden som senare revs. Andra miljöaktivister sökte sig framför upp  till olika delar av Norrland.  Kollektivet i Skogsnäs blev vida känt för sina olagliga protester emot flygbesprutningarna som Graningeverken gjorde över sina skogar. Dom vann och besprutningarna av bl.a. hormoslyr förbjöds.

Dessa nya protester är genomgående en blandning av alla åldrar. Och på Extinction  Rebellions hemsida finns tips om hur man kan ordna aktioner på sin hemort.

Peter Danngren