Bland de högskoleförberedande programmen ligger det samhällsvetenskapliga programmet i topp även i år med 14 procent sökande…

Samma program i topp även i år när eleverna söker till gymnasiet i Eskilstuna

Antagningen till gymnasievalet är nu klar. Samhällsvetenskapsprogrammet och fordon- och transportprogrammet lockar även i år flest sökande till Eskilstunas kommunala gymnasieskola.

Fördelningen av sökande mellan högskoleförberedande- och yrkesförberedande program ligger kvar på samma nivå som tidigare år.

– Det är viktigt att vi fortsätter stärka bilden på våra gymnasieskolor och attraktionskraften, dels för att generera en god utbildning i Eskilstuna, men framför allt visa på vilka profiler och möjligheter som vi erbjuder inom Eskilstuna Kommun, säger Robin Tannarp (M) ordförande i gymnasienämnden.

Viss skillnad mellan kön

I år finns en viss skillnad mellan vilka program som pojkar och flickor söker. Andelen flickor som söker bygg- och anläggningsprogrammet, fordon- och transportprogrammet och naturvetenskapliga programmet har minskat något jämfört med förra året. Samtidigt har andelen pojkar som söker vård- och omsorgsprogrammet och barn- och fritidsprogrammet också minskat.

– Vi behöver fortsätta arbetet med att göra våra utbildning attraktiva, oavsett kön. Målet är att våra utbildningar ska präglas av mångfald och jämställdhet. Vi kommer att analysera ansökningssiffrorna närmare för att se hur vi ska gå vidare i det arbetet, säger Fredrik Karlsson, biträdande gymnasiechef för kommunala gymnasieskolan.

De mest populära programmen

Bland de högskoleförberedande programmen ligger det samhällsvetenskapliga programmet i topp även i år med 14 procent sökande. På en delad andraplats hamnar ekonomi- och det naturvetenskapliga programmet med vardera 12 procent sökande.

För yrkesprogrammen ser de sökandes topplista ut enligt följande:

  • Fordon- och transportprogrammet, 9 procent
  • Bygg- och anläggningsprogrammet, 8 procent
  • Vård- och omsorgsprogrammet, 5 procent

Antagningsbesked

Från och med 1 juli kan alla som sökt till gymnasieskolan gå in på antagningsmyndighetens e-tjänst, Dexter, för att se sitt antagningsbesked. Där ska eleverna också tacka ja eller nej till sin plats senast de 28 juli. Inga antagningsbesked kommer att skickas hem. Reservantagningen visas i Dexter 3 augusti till och med 15 september.

You May Also Like