– Det är glädjande att fler är behöriga till gymnasiet och därmed har bättre förutsättningar att så småningom klara även gymnasieexamen, säger Muhammed Tahsin (M), ordförande i Gymnasienämnden i Eskilstuna…

Antagningen till Eskilstuna Kommuns gymnasieskolor är klar

Den 1 juli skickades antagningsbeskedet ut till de elever som har sökt kommunal gymnasieskola i Eskilstuna med start till höstterminen. Totalt var det 1534 ungdomar som sökte kommunalt gymnasium i Eskilstuna, varav 1309 är antagna. Det är 46 fler antagna jämfört med förra året, och nästan 60 personer fler som har full behörighet.

Rinmangymnasiet.

Fler är behöriga

Ekonomiprogrammet har fortsatt att öka i antal sökande och antagna även i år. Det finns också ett ökat intresse för det estetiska programmets inriktning bild samt för teknikprogrammet. Och det är fortsatt bra intresse för yrkesprogrammen. Hotell- och turismprogrammet har ökat mest tillsammans med industriprogrammet.

– Det är glädjande att fler är behöriga till gymnasiet och därmed har bättre förutsättningar att så småningom klara även gymnasieexamen, säger Muhammed Tahsin (M), ordförande i Gymnasienämnden.

Muhammed Tahsin.

Jämnare könsbalans eftersträvas

Antagningen visar dock en mer ojämn könsbalans på framför allt yrkesprogrammen. Det är angeläget att nå en jämn könsfördelning på programmen där det finns majoritet av det ena könet.

– Det finns en strävan efter att bland annat nå en mer jämn könsfördelning på program där det nästan bara går tjejer och vice versa. Det för att öka jämställdheten och mångfalden, säger Fredrik Karlsson, biträdande skolchef för gymnasieskolan i Eskilstuna Kommun.

S:t Eskils Gymnasium.

Digitalt antagningsbesked – inget besked i brevlådan

Från och med den 1 juli kan alla som sökt till gymnasieskolan gå in på Kommunens e-tjänst Dexter för att se sitt antagningsbesked. Där ska eleverna också tacka ja eller nej till sin plats senast den 26 juli. Inga antagningsbesked kommer att skickas hem till brevlådan. Reservantagningen visas i Dexter från och med den 2 augusti till 15 september.

Läs också:

Arbetslösheten bland ungdomar sjunker dubbelt så snabbt i Eskilstuna jämfört med rikssnittet

You May Also Like