Västerås Citygymnasium. Foto: Rolf Waltersson.

Skolinspektionen drar in tillståndet för Västerås Citygymnasium AB

Skolinspektionen drar in tillståndet för privatskolan Västerås Citygymnasium AB. Skolan har möjlighet att överklaga Skolinspektionens beslut. Visar det sig att Skolinspektionens beslut står fast, innebär det att 158 elever står utan skola när höstterminen och det nya läsåret början.

Skulle det bli så, är det Västerås kommun som har ansvaret för att bereda plats för dessa elever på kommunens gymnasieskolor.

Skolinspektionen bedömer att bristerna; “sammantaget är av systematisk och allvarlig karaktär samt ligger så pass nära i tiden att samtliga personer som ingår i huvudmannens ägar- och ledningskrets i skollagens mening är olämplig att bedriva skolverksamhet”.

Både skatter och arbetsgivaravgifter har betalats in för sent, och två tidigare dotterbolag till Citygymnasium AB har gått i konkurs.

Sammanlagt är det över 10 anmärkningar hos Skatteverket samt restavgifter som överförts till Kronofogdemyndigheten.

I klartext betyder det att skolans ägare och ledning får IG (Icke godkänt). I de här sammanhangen finns det, förhoppningsvis, inga möjligheter att köpa sig “glädjebetyg” från Skolinspektionen.

Annars har man ju “en viss vana” inom marknadsskolor att hantera glädjebetyg, eller snarare fuskbetyg.

Eleverna fick meddelandet att Skolinspektionen stängt skolan via sms. “Beskedet kom som en chock”. säger en av eleverna till SVT Nyheter, även om beslutet inte kom som helt som en överraskning; “Det här är inte första gången något sånt här händer. De (skolans ledning. Min anmärkning) har överklagat tre gånger tidigare” säger samma elev. (se lästips)

Som sagt, det här är inte första gången. 2021 fick skolan ett “föreläggande” som gällde ekonomin.

2022 gjorde Skolinspektionen en uppföljning som också då ledde till ett “föreläggande” om ekonomin.

Om “föreläggande” se lästips.

Och nu är det “tredje gången gillt”. Skolinspektionen stänger skolan.

I “Rektorn har ordet” beskriver VD/Rektor Elisio Soria Reátegui skolans målsättning:

Kärnpunkten för vår skola är det internationella engagemanget. I kampen för de mänskliga rättigheterna, i interkulturalitet, i viljan att sprida kunskaper om färdigheter i moderna språk, att utvecklas och arbeta med internationella kontakter, där har du vårt hjärta.

Många vet inte att jag kom hit som flykting. Jag hade varit fackföreningsledare i hemlandet (Peru. Min anmärkning), hade varit politiskt verksam där och periodvis levt med risk för mitt liv. Situationen förvärrades för varje år som gick, och till slut såg jag ingen annan lösning än att fly med hela min familj…”

(se lästips)

Är detta bara krokodiltårar för att man ska “känna sympati” för skolan, dess VD och tillika rektor?

Det kan tyckas klinga lite falskt om man “har hjärta för det internationella engagemanget och kampen för mänskliga rättigheter” som ledstjärna, och samtidigt vill profitera på vårat smått perversa friskolesystem där skolpengar avsedda för elevernas undervisning genom nån slags metamorfos förvandlas till vinster som hamnar i ägarnas fickor.

Är skolans VD/Rektor en cyniker, en ulv i fårakläder, eller bara en som vill väl men bara “misslyckats” med lite “byråkratiskt krångel”?

Lästips:

Rolf Waltersson

You May Also Like