Samhället på åskådarplats när Ericsson massavskedar

Det står nu klart att i Sverige tusentals anställda inom Ericssonkoncernen kommer att förlora sina jobb, om företagsledningen får som den vill. Förmodligen ingår i planerna total nedläggning av produktionen i Borås och Kumla.

De berörda kommunerna har hela tiden ryktena om nedläggningar florerat befunnit sig åskådarplats. Det gäller också den svenska regeringen. Näringsminister Mikael Damberg har de senaste dagarna vädjat till Ericssons ledning, om att företaget ska ställa fram sin planer dagsljuset. Han har betonat att företaget är mycket viktigt för forskningen och utvecklingen mot ”det digitala uppkopplade samhället”.

I morgon tisdag (4 oktober) ska Ericsson hålla en presskonferens. Huruvida regeringen, de berörda kommunerna och de anställdas fackliga organisationer kommer att lämna åskådarläktaren, och samfällt försöka hävda de samhällsekonomiska intressena, är nu en fråga som många, inte minst på de drabbade orterna, ställer sig.

You May Also Like