Foto: RosZie/Pixabay

Röra oss

Som flodens vatten rinner
som blodet rinner i våra ådror
som tankarna rinner upp
och flödar vidare
i våra huvuden.

Så måste vi röra oss
framåt och vidare
ändå hade vi redan
nyligen gett oss av
från våra hem.

De varnade oss
en halvtimme innan
nu vandrade vi söderut
vår cancersjuka mamma
kunde inte gå.

Vi slog upp ett tält
i trängseln på gatan
sedan fick vi gå igen
när de bombade
även här.

Lena Staaf

You May Also Like