Internationella Domstolen i Haag – International Court of Justice (Foto: Wikipedia).

Internationella Domstolen i Haag: “Israels offensiv i Rafah måste upphöra!”

Internationella Domstolen i Haag (ICJ) meddelade under fredagen att man nu beordrar Israel att omedelbart stoppa sin militära offensiv i Rafah i Gaza-området. Samtidigt kräver också domstolen att gisslan omedelbart ska släppas, och att Israel måste hålla gränsövergången i Rafah öppen för hjälpsändningar.

ICJ:s beslut är förvisso bindande, men det är i praktiken mycket svårt att bestraffa dem som inte följer domstolens beslut. Domstolen kan inte vidta några åtgärder mot de länder som bryter mot besluten. Det mesta pekar på att Israel, tillsammans med stöd av USA, kommer att fortsätta med sin offensiv i Rafah. Däremot kan ICJ:s utslag innebära att diplomatin mellan Israel och andra västländer nu försämras ytterligare, med internationella sanktioner mot Israel som följd.

ICJ säger vidare att för att bevara bevismaterial i området måste Israel även vidta åtgärder för att säkerställa obehindrat tillträde för utredare på Gazaremsan – det innebär att Israel måste släppa in internationella utredare från FN i Gaza-området, så att dessa kan utreda påstådda krigsbrott.

Situationen i Rafah katastrofal

Situationen i Rafah är nu så katastrofal att något annat är otänkbart, enligt ICJ. Enligt uppgift har nu cirka 800.000 människor flytt från Rafah till andra områden – områden som beskrivs som “en sanitär olägenhet”, med bland annat stor brist på vatten.

Efter ICJ:s utslag ska Israels regering ha samlats till ett akut möte under fredagen, men det är i nuläget föga troligt att offensiven i Rafah skulle upphöra …

Läs också:

Förödelsen, plågorna och det tysta dödandet – Rapport från Gaza 

FN-domstolen ICJ i Haag beordrar Israel att upphöra med folkmordshandlingar

You May Also Like