“Ren dårskap att överge neutralitetspolitiken”

Den US-amerikanske författaren och forskaren Ted G Carpenter vid Cato Institutet, anser att steget att gå med i Nato är oförsiktigt och farligt för Sverige och Finland. Det kunde inte vara mer olämpligt än nu att gå med i Nato eftersom Sverige och Finland därigenom blir en del av Natos politik och militära apparat, när risken för en militär konfrontation mellan Ryssland och Nato är så stor.

Ted G Carpenter anser att Sverige har haft stor nytta av sin strikta neutralitet. Neutraliteten besparade Sverige från den enorma förstörelse och förlust av människoliv som uppslukade resten av Europa under de bägge världskrigen. Sverige har lyckat undvika krig tacka vare strikt neutralitet i över 200 år.

Han konstaterar:

“Att överge en politik som har gett så omfattande fördelar är ren dårskap om det inte finns tvingande skäl till detta.”

Sverige och Finland kunde välja att hålla sig på avstånd från en konfrontation mellan Ryssland och Nato. Men nu gör man det motsatta.

Hans F Hjälte

Läs hela Ted G Carpenters text (engelska)

12/1 -Ted Galen Carpenter: Sweden and Finland May Be Making a Fatal Blunder

Den svenska erövringen av Fredrikstad vid floden Glommas mynning i augusti 1814.

You May Also Like