SD och klimat

Vi upplever denna sommar värmerekord för hela norra halvklotet. På många håll temperaturer som inte uppmätts tidigare. Frapperande är ju också längden på “värmeböljan”. Allt pekar på att det vi nu upplever har sin grund i klimatförändringen, framkallad av koldioxidutsläppen.

Men fortfarande finns det sektorer som vill blunda. Donald Trumps USA har lämnat Parisavtalet och fortsätter att predika skepticism och motstånd när det gäller det samlade vetenskapssamfundets varningar. Av eget profitintresse och utifrån ett ointresse för jordens och folkmajoritetens framtid.

En kraft i Sverige som representerar denna inställning är Sverigedemokraterna. Låt oss se vad deras representant Matti Kinnunen har att säga oss.

“Att göra kostsamma utsläppsminskningar i Sverige gagnar inte någon. Det har blivit en smal korridor kring vad man får tycka i den här frågan och det kommer inte att minska utsläppen på global nivå, det kommer att skada svenska jobb och svensk tillväxt. Det finns ingen anledning till att vi ska minska utsläppen mest av alla och låta andra länder minska mindre” säger Martin Kinnunen i en intervju i aftonbladet 15 januari 2017.

Följaktligen vill SD vill skära ned på anslagen för klimat och miljö med nästan 8 miljarder på fyra år, jämfört med regeringen.

På frågan om han är orolig för klimatförändringarna svara han arrogant och ansvarslöst att “det finns mycket att vara orolig för”.

Herr Kinnunen försöker hämta argument från Kungliga Vetenskapsakademin. Så här säger han:

“Jag har läst Kungliga Vetenskapsakademiens utlåtande om klimatförändringar och forskningsläget. Där är man väldigt tydlig med att man vet inte inte hur allting varierar och allting hänger ihop. Det är väldigt komplicerat, helt enkelt. De bedömer att givet man inte gör någon föränding så landar vi på 1–4 grader. Ligger det på en grad så är det förmodligen inga problem alls. Ligger det på fyra så får det mer dramatiska konsekvenser för vissa. Det bör man försöka motverka, bland annat genom att ha en bra politik för att hantera mer extrema väder. Däremot blir jag inte orolig för enskilda väderhändelser, som att det är varmare än normalt under en vecka på Arktis ett år. Det är ju inte mer dramatiskt att det var det nu än att det var det under en vecka på 70-talet.”

Nedan ska vi se att Kungliga Vetenskapsakademin betackar sej för SD:s referenser. Men låt oss fört se vad Kinnunen säger. Först försöker han få vetenskaplig försiktighet till att “man vet inte hur allting varierar och allting hänger ihop”. Sedan får vi höra att en grads uppvärmning inte betyder något över huvud taget och att fyra grader innebär “dramatiska förändringar för vissa”.

En kvalificerad gissning är att “vissa” i Kinnunens värld är folk i tredje världen som SD i alla fall struntar i . En sådan förändring ska i hans värld hanteras med åtgärder mot extremt väder. Vad tänker Kinnunen om de gigantiska flyktingströmmar som uppvärmningen kommer att generera?

Kungliga Vetenskapsakademins representant kommenterar i Svenska Dagbladets SD:s försök att luta sej mot Akademins uttalande.

“Vi tyckte att det var bra att tydliggöra var vi står. Vi tycker att det är bra att uttalandet som vi gjort läses. Men det är inte alla som läser det i detalj, då kan det vara bra att vi lyfter fram poängen och kärnpunkterna i uttalandet, säger Martin Jakobsson, förste vice preses i KVA och ordförande i miljökommittén.

Några av punkterna KVA tar upp fram handlar om att människans utsläpp av växthusgaser har bidragit till den observerade uppvärmningen, att halten av koldioxid förväntas öka kraftigt under detta århundrade samt att att uppvärmningen med stor sannolikhet kommer att skapa svårhanterliga problem.

– Vi tycker att det är viktigt att belysa vad osäkerheterna gäller, men samtidigt visa att det finns en omfattande forskning som visar på tydliga resultat och var vi står i dag. Det är inget tvivel om att klimatet har blivit varmare. Man kan inte säga att allt är osäkert.”

På frågan om hur man ser på att SD säger sej finna stöd för sin hållning i Kungliga Vetenskapsakademins uttalande svarar Jakobsson:

– “Ja, och det tycker vi inte är motiverat. Det är självklart att vi inte menar det med utlåtandet. En konsekvens av vårt utlåtande är att man hellre bör satsa mer än mindre.”

SD;s anslutning till den nyliberala världsåskådningen där allt fixas genom marknadsmekanismerna och de privata företagens försorg framgår av följande visdomsord från Kinnunen:

“Det är inte staten och statsbudgeten som ska fixa klimatet. Då gör man det väldigt enkelt för sig. Den här politiken är ineffektiv och kostsam. Vi bör försöka stimulera vår egen ekonomi, göra det attraktivt för företag att verka i Sverige och jobba med innovation.”

Sanningen är ju att det vi upplever är ett brutalt exempel på hur framtiden inte kan överlämnas till de profitmaximerande företagen. Vetenskapens fakta om klimatförändringarna och vad som måste till har funnits i decennier. Men eftersom de åtgärder som måste till krockat med profitmaximeringen har de uteblivit eller stannat på en löjeväckande otillräcklig nivå. De politiker som försvarar den kapitalistiska marknadsekonomin har sett till att inga åtgärder som misshagar storfinansen genomförts.

Det är viktigt för väljarna att nu se vad SD verkligen representerar. Förutom aggressiv nationalism också en nyliberal borgerlig politik. Ingen arbetare med förnuft och anständighet kan lägga sin röst på detta parti.

Peter Widén

You May Also Like