Foto: Läkare utan gränser.

Förödelsen, plågorna och det tysta dödandet – Rapport från Gaza 

Maria Sundvall, själv läkare, har läst en rapport från Läkare utan gränser om hälsoläget i krigets Gaza. rapporten beskriver en  skoningslöst malande katastrof med långsiktiga verkningar; en katastrof som kommer att fortsätta skörda liv långt efter att Israels militära angrepp på den palestinska befolkningen upphört. 

Dödande i tysthet, Gaza’s silent killings – så beskriver Läkare utan gränser (Médecins sans frontières; MSF) hälsosituationen i Gaza i en rapport om hälsoläget fram till slutet av mars.

Det var veckan efter Hamas attack 7 oktober som MSF tvingades evakuera sina kliniker i norra Gaza och tillsammans med civilbefolkningen flytta söderut, bland annat till Rafah.

Vi har nåtts av tv-rapporter om antalet dödade i bombningar och flygattacker. De flesta som följt rapporterna känner förmodligen också till att livsmedelsleveranser stoppats eller försvårats och att FN har förklarat att det råder akut svält. Det saknas bränsle som behövs för allt från matlagning till att pumpa rent vatten, köra sopbilar och ge sjukvård. Sjukhus har angripits och stängts under Israels attacker och vårdarbetare har dödats – bland andra fem av MSF:s volontärer.

Det MSF:s rapport tillför är en skrämmande konkret beskrivning av konsekvenserna för människors liv och hälsa. Rapporten vill också ge röst åt palestinska patienter och vårdarbetare själva.

Befolkningens hälsoläge har kraftigt försämrats. En studie nyligen av den väntade överdödligheten i Gaza pekar på att tiotusentals människor riskerar att dö bara inom det närmaste halvåret, inte på grund av bombningar eller flygattacker, utan av sjukdom som hade gått att förebygga eller behandla.

Att en stor del av Gazas befolkning lider av svält har rapporterats av FN-organ sedan en tid. Akut undernäring som tidigare inte fanns i området har ökat snabbt.

Förekomsten av diarrésjukdomar hos barn under fem år har ökat 25 gånger sedan 2022 på grund av de usla hygieniska villkoren. Övre luftvägsinfektioner, hudsjukdomar med svåra sår och alla slags infektioner, inklusive hepatit A, har likaså ökat kraftigt.

Redan före 7 oktober beräknades att 22 procent av Gazas befolkning hade psykologiska problem, vilka givetvis förvärrats under det gångna halvåret. De fem procent av befolkningen som hade allvarliga psykiska problem får inte längre någon vård eftersom det enda psykiatriska sjukhuset slagit igen.

Familjemedlemmar ser ofta inte något annat val än att ge höga doser av de lugnande medicinerna patienter haft sedan tidigare. De psykologiska problemen förvärras av det som kallas “skuggdödstalet” – de 8 000 personer som beräknas ligga begravda under husruiner. Sorgeprocesser förvärras när personer inte kan begrava sina närmaste.

Personer med kroniska sjukdomar drabbas. För den som har kronisk njursvikt kan kontinuerlig dialys vara livsnödvändigt. Men dialysavdelningarna på sjukhusen har stängt efter Israels attacker, alla njurtransplantationsprogram har upphört och patienternas liv är i omedelbar fara.

Före 7 oktober överfördes cirka 2 000 patienter i månaden – framför allt cancerpatienter – till sjukhus på Västbanken eller Östra Jerusalem för specialiserad vård. Gazas enda cancerklinik har dessutom stängt och sammantaget innebär det att 1 500 cancerpatienter inte får den omedelbara livräddande vård de behöver.

50 000 gravida kvinnor i Gaza kan inte räkna med kontroller under graviditeten, en säker förlossning eller eftervård. På det enda förlossningssjukhuset i Rafah sker 100 förlossningar per dag – mot 20 tidigare. MSF har försökt fylla behovet av vårdplatser genom att starta en provisorisk avdelning för vård av kvinnor efter förlossningen på en parkeringsplats i Rafah.

Rapporten talar om barnens osynliga sår. Femåriga barn har sagt till MSF:s vårdarbetare att de hellre vill dö än fortsätta leva i den nuvarande situationen.

MSF erbjuder, i linje med det som idag är internationella riktlinjer för katastrofvård, inte bara kroppssjukvård utan även psykosocialt stöd i grupp och enskilt.

Enligt FN fungerar bara 10 av 36 sjukhus i Gaza “i någon grad”. Det har lett till en kraftig överbelastning av de enheter som finns kvar. Primärvårdsenheter tvingas ta hand om krigsskador som normalt skulle behandlas i specialiserad sjukhusvård och väntelistorna för andra patienter blir allt längre. Patienter som tvingats fly i flera omgångar får inte uppföljning av sin medicinska vård. Ett exempel är att ett par av MSF:s primärvårdsteam behandlar mer än 100 patienter med infekterade sår per vecka – sår som infekterats därför att de inte följts upp.

Den viktigaste slutsatsen från Läkare utan gränser går att sammanfatta kort: Det här måste ta slut nu. Det fordras en omedelbar, hållbar och varaktig vapenvila.

Rapporten kräver också stopp för den markinvasion av Rafah som inletts sedan rapporten publicerades. Befolkningen i Gaza måste skyddas och humanitär hjälp tillåtas att komma in. Allt måste göras för att häva svält och undernäring. Vårdenheter måste skyddas för militära angrepp och det måste åter bli möjligt att evakuera svårt sjuka patienter från Gaza.

Maria Sundvall

Artikeln har också varit publicerad i nättidningen Internationalen.

You May Also Like