Peter Hultqvist, ett av Pentagons och Vita Husets språkrör och energiska tjänstehjon i Sveriges riksdag. Foto: regeringen.se.

DCA-kramaren och Pentagons inflytelseagent Peter Hultqvist skakad – lanserar skamlös bluff

Pentagons inflytelseagenter – bland dem den USA och NATO-utbildade krigsministern Pål Jonson (M) och hans föregångare Peter Hultqvist (S), så kallad försvarspolitisk talesperson för socialdemokraterna – är uppenbart skakade.

Anledningen är att det inte går att utesluta att en del av den socialdemokratiska riksdagsgruppen kommer att rösta för bordläggning (uppskjutande av beslutet) då frågan om det extremt långtgående militära DCA-avtalet med USA kommer upp till omröstning i Sveriges riksdag på tisdag (18 juni).

Förslaget om att skjuta på beslutet har lagts fram av Vänsterpartiet. Det stöds också av Miljöpartiet. Om en sjättedel av riksdagens ledamöter röstar för att skjuta upp beslutet om att godkänna eller inte godkänna DCA-avtalet kommer det inte att kunna antas på tisdag. Detta öppnar för en grundlig offentlig debatt om avtalets innehåll och att till exempel den socialdemokratiska partiledningen på grund av ett folkligt tryck kan tvingas backa. Därmed skulle genomdrivandet av DCA-avtalet radikalt försvåras.

För att nå upp till en sjättedel av riksdagens ledamöter krävs att, förutom V:s och Mp:s ledamöter, 17 ytterligare ledamöter ansluter sig.

Inom den socialdemokratiska rörelsen finns många kritiker, även inom riksdagsgruppen. För att förhindra att socialdemokratiska ledamöter väljer att rösta för ett uppskjutande tog därför socialdemokraternas försvarspolitiske talesperson

Peter Hultqvist häromdagen initiativ till att foga ett “förtydligande” till det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets skrivning om avtalet.

Eftersom kritiska S-röster i stor utsträckning handlat om att avtalet inte slår fast att kärnvapen inte får införas i Sverige, valde Hultqvist att fokusera på detta.

Förtydligandet lyder:

Utskottet påminner om att Sverige är part till icke-spridningsfördraget (Nuclear Non-proliferation Treaty, NPT), som är det centrala multilaterala ramverket för global, ömsesidig nedrustning och icke-spridning av kärnvapen. Avtalet är det enda internationella juridiskt bindande avtal där de fem kärnvapenstaterna åtar sig att inte överlåta kärnvapen till andra stater eller hjälpa kärnvapenfria stater att utveckla kärnvapen. Kärnvapenfria stater förbinder sig i sin tur att inte ta emot eller skaffa kärnvapen.”

I samband med att Hultqvist för medierna presenterade förtydligandet lät han grötmyndigt meddela att nu borde all diskussion kunna upphöra:

 Det här dödar på något sätt diskussionen om kärnvapen på svenskt territorium.”

Hultqvist har bluffat skamlöst förr, och gjorde så även nu.

Författaren Mikael Nyberg kommenterar i en debattartikel i Aftonbladet:

Ingenting i denna påminnelse hindrar USA från att föra in kärnvapenbestyckade krigsfartyg och flygplan på svenskt territorium eller lagra kärnvapen på de militärbaser dess krigsmakt med DCA-avtalet fritt får disponera.

Ingenting förbinder heller ansvariga svenska politiker att motsätta sig utplacering av kärnvapen i Sverige.

USA är liksom Sverige formellt bundet av icke-spridningsfördraget. Trots det har landet sedan länge kärnvapen i flera Nato-länder i Europa. Enligt USA och dess allierade strider det inte mot förbudet mot spridning av kärnvapen så länge USA har exklusiv kontroll över massförstörelsevapnen.”

Vi kan alltså konstatera att Peter Hultqvist ljuger. Han ljuger rakt upp och ner, och han gör det för att han till varje pris ska kunna leverera ett avtal som han vet att Pentagon och Vita Huset till varje pris vill se komma på plats.

Några månader innan han och de övriga i partiledningen kuppade igenom partiets ja till en NATO-anslutning hade han stått på partikongressen och dyrt försäkrat att någon NATO-anslutning skulle det inte bli så länge han hade något att säga till om. Hans försäkran möttes med stormande applåder.

Den gången betingades hans utfästelse av att han mycket väl visste att partiets gräsrötter massivt motsatte sig en NATO-anslutning och att han därför i sin strävan att steg för steg knyta Sverige till NATO och USA var tvungen att gå försiktigt fram.

Den ryska Putin-regimens angrepp på Ukraina öppnade för möjligheten att massivt lansera doktrinen att det nu plötsligt var nödvändigt att definitivt och totalt uppge alliansfriheten. Anslutningen till den USA-ledda militäralliansen NATO kunde nu inledas.

DCA-avtalet innebär ett ytterligare steg. Ett steg som uppenbart innebär en underkastelse i förhållande till den kärnvapenbestyckade och våldsbejakande supermakten USA.

Peter Hultqvist har skamlöst försökt bluffa den socialdemokratiska riksdagsgruppen och partiets gräsrötter vad gäller frågan om kärnvapen. Han har säkert också hoppats att om den bluffen går hem så skall också allt annat som handlar om kryperi för supermakten förpassas in i ett dunkel.

Hoppet står nu till att tillräckligt många i den socialdemokratiska riksdagsgruppen varken skall låta sig duperas eller skrämmas till att rösta mot sin övertygelse.

Förhoppningsvis har Hultqvist och alla de andra Pentagon-kramarna nu fullt fog för sin nervositet.

You May Also Like