Rumänien: Protester mot överseende med korruption

Rumänien skakar av oroligheter. Sedan början av januari har demonstrationer mot regeringens beslut om nya korruptionslagar, pågått runt om i landet. Rumäniens nyligen tillträdda, socialdemokratiska regering vill legalisera korruption som rör sig om summor under 420 000 kronor. Skälet till lagändringen motiverar regeringen med att antalet fångar i landet måste minska.

Socialdemokraterna fick lämna regeringsmakten förra året, i och med upprepade korruptionsanklagelser mot topparna inom partiet. Partiet är nu tillbaka i regeringsställning efter valet i december. Reaktionerna på regeringens beslut har vart starka och omfattande. Nära 200 000 människor ska ha gått ut på Bukarests gator, i avsky mot lagbeslutet. Protesterna beskrivs som de största sedan 1989, då Ceausescus regim störtades.

Att regeringens beslut skulle handla om överfyllda fängelser, betvivlar demonstranterna. Korruptionsanklagelser riktas fortfarande mot många av socialdemokraternas ledare, och demonstranterna ser deras beslut om lagändring som ett försök att rädda sitt eget skinn. Även EU-kommissionen är kritiska. EU-kommissionen har tidigare lyft fram Rumäniens periodvis effektiva kamp mot korruption som ett positivt exempel bland de tidigare öststaterna, och kommissionen menar att detta regeringsbeslut förflyttar Rumänien flera steg bakåt i kampen mot korruptionen.

Rumäniens högsta domstol granskar i detta nu lagbeslutet. Finner inte domstolen några överträdelser inom konstitutionell rätt, kommer lagen börja verka i nästa vecka.