Enligt vad tidningen eFOLKET erfar har än så länge inget förbud införts mot att utöva leken Ryska Posten…

PostNord stoppar alla försändelser till och från Ryssland!

Ryssland isoleras allt mer från övriga omvärlden. Nu meddelar PostNord att man från och med nu stoppar alla postförsändelser till och från Ryssland och Belarus (Vitryssland).

PostNord har gjort bedömningen att ett stopp är nödvändigt för att bolaget ska ha möjlighet att efterleva de sanktioner som EU har beslutat om mot Ryssland och Belarus. Stoppet kommer att vara ikraft till dess att ett screeningsystem finns på plats som gör det möjligt att återuppta postflöden till och från dessa båda länder samtidigt som sanktionerna efterlevs, eller till dess att sanktionerna upphör.

Sedan tidigare har PostNord redan upphört med alla kommersiella logistikflöden till dessa länder. Även postala flöden kommer alltså från och med nu att beröras.

Skickas tillbaka till avsändaren

Postförsändelser som är adresserade till Ryssland och Belarus kommer att returneras till respektive avsändare. I det fall uppgifter om avsändare saknas kommer försändelser att hanteras i samråd med Post- & Telestyrelsen.

Se även:

Systembolaget stoppar all försäljningen av ryska varor!

You May Also Like