Upp flyga orden, tanken stilla står

Orden styr våra tankar och tankarna styr våra ord. Därför är det viktigt att välja rätt ord och att kalla saker för vad de är, eller vad vi tycker att de är, för våra värderingar styr, medvetet eller omedvetet, våra ordval.

Jag lyssnade till partiledardebatten på Agenda och avsnittet om Nato där moderatledaren Ulf Kristersson lanserade ett nytt ord, eller i alla fall ett ord som var nytt för mig. Ordet är “allianslös”.

Vid flera tillfällen sa han “Sverige kan inte vara allianslöst”, “Vi kan inte vara allianslösa” som argument för Natomedlemskap.

“Allianslös” är ett ord med negativ klang, ungefär som “bostadslös”, “hopplös” och “arbetslös”.

Ingen vill ju vara bostadslös, arbetslös och hopplös.

“Allianslös” antyder också att man står helt utlämnad och ensam utan vänner.

Vanligen används ordet “alliansfri” i debatten om till exempel Natomedlemskap; “Vi har varit alliansfria i 200 år”

Även när vi beskriver Nato använder vi olika ordval beroende på vad vi tycker om Nato, om vi är för eller mot.

Anhängarna till Natomedlemskap säger “försvarsalliansen Nato”. Motståndare säger “militäralliansen Nato”, eller “kärnvapenalliansen Nato”.

Jag har lyssnat noga på radio- och TV-nyheter och konstaterar att nyhetsuppläsare oftare använder “försvarsalliansen Nato”. Medvetet eller omedvetet?

Man kan jämföra med att för inte så hiskeligt länge sedan hade Sverige och andra länder “krigsministrar”. Sveriges sista “krigsminister” var faktiskt per Albin Hansson som var “krigsminister” 10 mars-30 juni 1920. Därefter blev det “försvarsminister”.

Befälen utbildades på “Krigshögskolan”, ja till och med “Kungliga Krigshögskolan”.

Sedan blev det “Militärhögskolan” och “Försvarshögskolan”.

Ett annat exempel på hur orden styrs utifrån åsikter handla om skatter. De som tycker skatterna är för höga och som vill att skatterna ska sänkas använder begreppet “skattetryck”.

Förre moderatledaren Bo Lundgren var nog svensk mästare i att använda ordet “skattetryck”. Någon har räknat ut att han i en debatt använde ordet “skattetryck” 17 gånger och ordet “skatt” noll gånger. “Sverige har världens högsta skattetryck, men inte världens bästa välfärd”, var hans favorituttryck.

Ordet “tryck” för omedvetet tanken till “förtryck”, “undertryckt” och andra saker vi uppfattar som negativa. Då blir “skattetryck” också någon som är negativt.

De som ser skatt och skatteinkomster som något som finansierar vår gemensamma välfärd använder knappast begreppet “skattetryck”.

Att skatt kan tas ut på olika sätt är en annan sak. Hur hög ska skatten vara på arbetsinkomster och kapitalinkomster? Ska de rika betala mera i skatt? Progressiv skatt eller platt skatt?

Lästips:

PS. Rubriken är från Hamlet av William Shakespeare där Kung Claudius säger:

“Upp flyga orden, tanken stilla står. Ord utan tanke aldrig himlen når”.

Rolf Waltersson

You May Also Like