Göran Persson säger nej till Svenskt Natomedlemskap

Tidigare statsministern och S-ordföranden Göran Persson säger i en intervju med TV4 att Sverige bör stå utanför Nato. Han menar också att Sverige inte bör gå med i Nato oavsett vad Finland säger.

Därmed kastar han sig in i debatten i en känslig fråga där socialdemokraterna är på väg att spricka på mitten.

När reportern frågar om Göran Persson tror att det kommer “sticka i ögonen på socialdemokrater” svara han:

“Ja, jag tror inte att de står i kö och ropar att man ska ha en uppfattning om det”.

Därmed sällar sig Göran Persson till en rad “tunga” socialdemokrater som håller fast vid att Sverige inte bör gå med i Nato, av vilka kan nämnas Pierre Schori och Thage G Peterson.

Thage G Peterson var dessutom en av 72 svenska och finska medborgare som för cirka tre veckor sedan gick ut med uppropet: “10 argument varför Sverige och Finland bör stå utanför Nato”.

En opinionsundersökning från Sifo publicerad 24 mars visar hur det ser ut inom respektive parti i Nato-frågan. Inom alla partier finns det delade meningar bland sympatisörerna. (se bifogad bild)

Mest Natomotstånd finns inom V där 56 procent säger nej och 11 procent säger ja. Resten är osäkra.

Natovänligast är L där 12 procent säger nej och 82 procent säger ja. Resten är osäkra.

S är kluvna ungefär på mitten där 31 procent säger nej och 27 procent säger ja. Resten är osäkra.

Att notera är också att inför socialdemokraternas senaste partikongress 2021 hade det kommit in ett 40-tal motioner om att Sverige ska skriva under FN-konventionen om kärnvapenförbud. Ingen motion hade kommit in med stöd för motsatsen.

78 procent av Sveriges befolkning vill att regeringen ska skriva på FN:s kärnvapenförbud. För socialdemokraterna är motsvarande siffra 83 procent.

Här finns en motsättning och en sprängkraft i debatten eftersom det är oförenligt att både vara Nato-medlem och samtidigt skriva under FN-konventionen om kärnvapenförbud.

Undrar om alla Nato-anhängare är medvetna om detta?

Lästips:

Rolf Waltersson

You May Also Like