Politikern

Jag är politiker
ni vet – en sån som alla skäller på
som skor sig på skattebetalarna
fast jag knappt får någon ersättning
men det är inte för pengarna
så jag är väl lite korkad
jag hade kunnat använda min tid
till något mer lukrativt
om det hade varit det viktigaste.

Jag tror på demokratin
på att det finns partier och föreningar
som utser dem de har förtroende för
och avsätter dem som bryter förtroendet
det var inte så länge sedan
det pågick en rasande kamp
om att erövra rösträtten
inte minst för kvinnorna.

Jag tror på engagemang
på att delta i aktionsgrupper
om frågor som är viktiga för mig
och för dem som jag älskar
och för dem som jag inte känner
som inte kan höja sin röst
men som jag värnar om.

Jag vill se ett demokratiskt samhälle
med upplysta människor
som tror på fakta och kritisk granskning
och tar strid mot konspirationsidéer
jag tror inte på den rasande mobben
men på det tålmodiga arbetet
som innebär att organisera sig.

—Lena Staaf

You May Also Like