MAKTENS BONING

Också staten äger försigkomna direktörer, nu senast Fastighetsverkets som medelst saltade fakturor försett sig.

Maktens boning med annexer
nu som förr befolkar tjuvar.
Se hur penningpungen växer
bäst de sitter där och ruvar.

Stormuffinpastejen felas
den som ingenting försnillat.
Rikedomen omfördelas
blott där någon har försnillat.

Återkom till Svea rike
så fördelningspolitiken.
Ingen är den andres like
i liberalismens riken.

You May Also Like