Illustratör: Linnea Eriksson

Poetdrottningen och medborgarrättsrörelsens klarsynta moder, Maya Angelou

För 90 år sedan i år föddes Maya Angelou. Idag, fyra år efter hennes död så finns hennes texter till förfogande för alla att ta del av. Hennes kamp och röst har fört många framåt i sin tro inte bara på sig själva, utan också på kampen för rättvisa.

Maya Angelou, född 4 april 1928 i st Louis, Missouri USA.
Poeten, författaren och förespråkaren för medborgarrättsrörelsen för svarta i USA.

Maya Angelou har genom sin röst, sina ord och sitt engagemang delat med sig av sitt liv. Hon skrev 1969 hur det var att leva som en afroamerikansk flicka i USA under 30-40 talet. Hennes mest kända verk är “I Know Why The Caged Bird Sings” (“Jag vet varför burfågeln sjunger”).

Angelou var vän med kända förespråkare för medborgarrättsrörelsen i USA, bland annat Martin Luther King Jr. 1960, hörde hon King säga, “We can change the world with nonviolence” (“Vi kan förändra världen med icke-våld”). Kings tal gjorde att hon började engagera sig i medborgarrättsrörelsen, och var speciellt engagerad i att förändra världen genom ickevåld.

Maya Angelou lärde känna Malcom X och Martin Luther King Jr., och började jobba med dem. På hennes 40-årsdag, den 4 april 1968, sköts Martin Luther King Jr till döds. Hon tog detta väldigt hårt, och det sägs att hon inte firade sin födelsedag på flera år efter det. Angelou skev också en dikt till Malcom X och Martin Luther King Jr:

“My guilt – They fought too hard, they loved too well. My crime is I’m alive to tell.” (“Min skuld – De kämpade för hårt, de älskade för väl. Mitt brott är att jag lever och kan berätta.”)

1993 ville President Bill Clinton att Maya Angelou skulle skriva en dikt till hans öppningsceremoni när Clinton blivit president. Angelou skev dikten “On the pulse of morning” (“Morgonens puls”). Hon blev efter detta känd över hela USA, nu även inom den vita befolkningen.

2011 fick Angelou Amerikanska presidentens frihetsmedalj av president Barack Obama, som vid sitt utdelande av medaljen hyllade Maya Angelou som en förebild för många, för hennes jobb med medborgerliga rättigheter och hennes sätt att hjälpa människor att se sin potential.

Maya Angelou, som föddes för i dagarna 90 år sedan, avled 28 maj 2014, 86 år gammal.

Linnea Eriksson

 

Här är Maya Angelous dikt från 1978 “Still I Rise” (“Ändå stiger jag”):

Still I Rise

You may write me down in history
With your bitter, twisted lies,
You may trod me in the very dirt
But still, like dust, I’ll rise.

Does my sassiness upset you?
Why are you beset with gloom?
‘Cause I walk like I’ve got oil wells
Pumping in my living room.

Just like moons and like suns,
With the certainty of tides,
Just like hopes springing high,
Still I’ll rise.

Did you want to see me broken?
Bowed head and lowered eyes?
Shoulders falling down like teardrops.
Weakened by my soulful cries.

Does my haughtiness offend you?
Don’t you take it awful hard
‘Cause I laugh like I’ve got gold mines
Diggin’ in my own back yard.

You may shoot me with your words,
You may cut me with your eyes,
You may kill me with your hatefulness,
But still, like air, I’ll rise.

Does my sexiness upset you?
Does it come as a surprise
That I dance like I’ve got diamonds
At the meeting of my thighs?

Out of the huts of history’s shame
I rise
Up from a past that’s rooted in pain
I rise
I’m a black ocean, leaping and wide,
Welling and swelling I bear in the tide.

Leaving behind nights of terror and fear
I rise
Into a daybreak that’s wondrously clear
I rise
Bringing the gifts that my ancestors gave,
I am the dream and the hope of the slave.
I rise
I rise
I rise.