Enligt Arbetsförmedlingen finns det just nu 223.000 lediga tjänster i Sverige…

Överraskande stark arbetsmarknad i Sverige

Arbetslösheten fortsätter att minska samtidigt som antalet lediga jobb i Arbetsförmedlingens så kallade platsbank ökar. I slutet av mars var drygt 335.000 inskrivna som arbetslösa, vilket motsvarar en arbetslöshet på 6,4 procent.

Samtidigt ökade antalet nya lediga jobb på Platsbanken. I mars låg antalet på 223.000, vilket kan jämföras 207.000 ett år tidigare.

Fortsatt stort behov av arbetskraft

– Konjunkturnedgången har ännu inte påverkat arbetslösheten i stort och det finns fortfarande ett stort behov av arbetskraft med efterfrågade kompetenser, säger Marcus Löwing, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Marcus Löwing, Arbetsförmedlingen.

Sedan oktober har antalet varsel legat på en stabil men något högre nivå jämfört med tidigare år. Närmare 4700 personer varslades om uppsägning i mars, framför allt inom tillverkning och handel.

Satsning på vuxenutbildning

– Det är glädjande att arbetsmarknaden fortsätter att stå stark trots det tuffa ekonomiska läget, och än mer glädjande är de aviserade satsningarna på vuxenutbildning. Detta visar att arbetsmarknads- och utbildningspolitiken måste gå hand i hand inför den stundande lågkonjunkturen, säger Maria Mindhammar, generaldirektör för Arbetsförmedlingen.

Maria Mindhammar, Arbetsförmedlingen.

You May Also Like