Felicia Huffman, bedragare och ”star” i “Desperate Housewifes”, och Lori Loughlin, bedragare och ”star” i  “Full House”

“Överklassen är för hemsk!” – På många sätt …

“Överklassen är för hemsk” (Citat ur Väinö Linnas roman Högt bland Saarijärvis moar. Murarens dotter konstaterar förskräckt detta, efter att godsägaren klampat in i familjens torpstuga, och gormat hotfullt).

Just nu rullas en bedrägerihistoria upp inför domstol i USA. Det handlar om att genom fusk klara examensprov för att komma in på elitskolor. Bland skolorna finner vi Yale, Stanford, and Georgetown.

Vi har i Sverige nyligen sett domar mot en liga som genom avancerad teknisk utrustning hjälpt individer vid högskoleprovet. För “hjälpen” fick man betala stora pengar, upp till 100 000 kronor.

I det fall som nu avslöjas i USA har det gått delvis annorlunda till. Föräldrarna har varit direkt involverade och betalat för “tjänsten”. Organisatören bakom fusket har varit entreprenören/företagaren Williams Singer. Fusket har organiserats genom hans företag. Edge College & Career Network..

Hela historien har fått extra publicitet genom att två av de åtalade är såpopera-kändisar:

Felicia Huffman från “Desperate Housewives” och Lori Loughlin från komediserien “Full House”.

Dessa föräldrar utgör en katalog av välbeställda och privilegierade” sa åklagaren Andrew Lelling på en presskonferens under tisdagen (12 mars). Bland föräldrarna hittar man bland annat VD:ar från stora företag.

Hur gick fusket till? Personal från Edge College&Career Network träffade föräldrarna och lade upp planerna. De kunde till exempel råda föräldrarna att hävda att deras barn på grund av något handikapp eller problem behövde genomföra testen i en lokal där företaget redan hade agenter blan dpersonalen. Agenter som tittade bort när eleven fuskade. I vissa fall var det till och med folk från Edge College&Career Network som låtsades vara eleven och gjorde testen direkt. I andra fall rättade man testerna. Dessa representanter för företaget hade instruktioner om att inte göra för bra resultat för att inte väcka uppmärksamhet.

I en del fall där den verklige eleven gjorde provet visste han/hon inte om att hans/hennes föräldrar hade organiserat ett fusk. I andra fall var eleven själv informerad om det.

I fall där man sökte inträde i egenskap av idrottsmeriter (Vi snackar om USA!) så kunde Edge College&Career Network till och med fixa photoshoppade fotografier och falska intyg. Idrottstränare var också inblandade i fusket.

Föräldrarna betalade mellan några tusen dollar upp till 6,5 miljoner dollar!

Lori Loughlin har två döttrar som nu går på University of Southern California.

Som åklagare Lelling påpekade: “För varje student som tog sig igenom med fusk ställdes en ärlig och verkligt kvalificerad utanför”.

Människor från den samhällsklass som de åtalade representerade hetsade under presidentvalet mot Bernie Sanders när han krävde fri collegeutbildning. Barnen från välbeställda hem har oändliga fördelar och möjligheter i det penningstyrda USA. Men inte ens det räcker i alla lägen. Då kan de söka sej till entreprenörer som William Singer.

40 personer står nu åtalade. Föräldrar, Edge College&Career Network-anställda och idrottscoacher.

Peter Widén

You May Also Like