Bilden från twitter.com

En mördande konkurrens – Flygtillverkarna offrar flygsäkerheten

eFOLKET-kommentar – I söndags störtade ett alldeles nytt passagerarflygplan med 157 passagerare och besättningspersoner ombord i Etiopien. Samtliga omkom. Mycket tyder på att olyckan berodde på ett konstruktionsfel – eller snarare att “samarbetet” mellan den moderna elektroniken och piloterna inte fungerade.

Kravet på att minska utsläppen av koldioxid genom “smarta” tekniska lösningar istället för att minska flygandet, driver flygbolagen mot teknisk mer komplicerade system som innebär en stor fara. Till detta bidrar att flygtillverkarna av konkurrensskäl måste få ut sina nya modeller väldigt snabbt på marknaden. Mer om detta nedan, först en betraktelse över reaktionerna på den senast stora flygolyckan.

När Dagens Nyheter efter flygolyckan i söndags intervjuar Staffan Söderberg, sektionschef på den svenska Transportstyrelsen svarar han självsäkert: “Det finns för närvarande ingen anledning att ifrågasätta flygsäkerheten för den flygplansmodell som kraschade i Etiopien i söndags då samtliga ombord dog.

Kina, Indonesien och Etiopien stoppade däremot alla avgångar för den flygplanstyp det gällde, Boeing 737-Max 8, så snart de tog till sig informationen om vilken typ av plan som hade störtat och hur olyckan hade gått till.

Även EASA som är EU:s luftsäkerhetsmyndighet har nu beslutat att stoppa alla flygningar med Boeing-planen av modellerna 737 Max 8 och 737 Max 9. Förbudet gäller länderna inom EU. Man har också infört ett säkerhetsdirektiv som säger att flygbolag från andra länder inte tillåts att flyga flygplan av ovan nämnda modell inom EU:s gränser. Myndigheten kommer att avvakta utredningen av flygolyckan i Etiopien innan planen eventuellt kan tas i drift igen. Detta gäller blanda annat följande flygbolag som trafikerar svenska flygplatser och använder sig av den flygplanstypen: Iceland air, Norwegian, Tui och Turkish Airlines.

I tisdags meddelade dessutom flera länder, däribland Australien och Storbritannien samt diverse flygbolag att man tills vidare låter sina plan av modellen bli kvar på marken. ”Alla kommersiella Boeing 737 Max 8-flighter är förbjudna att anlända, avgå eller flyga över brittiskt luftrum”, meddelade brittiska flygsäkerhetsmyndigheten.

Flygtillverkaren Boeing skrev dock: “Vi har ingen anledning att utfärda nya riktlinjer till våra operatörer”. Beskedet kom strax efter att Norweigan förklarade att man “har beslutat att ta våra Boeing 737 Max 8 ur drift tills vidare efter rekommendation från flera luftfartsmyndigheter. När luftfartsmyndigheter kommer med rekommendation om detta så följer vi naturligtvis deras riktlinjer. Vi beklagar att passagerare drabbas men säkerheten för våra passagerare och anställda kommer alltid först”.

Även USA: beslöt senare på onsdagen att stoppa flygningar med Boeingplanet och Boeing förklarade samtidigt att man ”rekommenderar” sina kunder att inte flyga med sina nyköpta Boeingplan.

De första av dessa Boeingplan började levereras till flygbolag under 2018. Efter att ha varit i bruk bara några månader så störtade det första Boeing 737-Max 8 den 28 oktober. Planet hade levererats 15 augusti och mindre än 75 dygn senare låg det på havsbottnen.

Den olyckan inträffade i Indonesien i en inrikesflygning från Huvudstaden Jakarta till en stad på ön Sumatra. Planet kraschade i havet 14 minuter efter start, till synes av oförklarlig orsak.

Dagens Nyheter pekade dagarna efter olyckan på att den kunde bero på dålig flygsäkerhet i Indonesien. Flygbolagen i Indonesien har kritiserats för bristande säkerhetsrutiner och dessutom hade flera flygolyckor med dödlig utgång inträffat tidigare och flygbolaget Lions hade varit inblandat i dessa. Dessutom “2011 och 2012 väckte bolaget uppmärksamhet när piloter vid flera tillfällen påkommits med innehav av drogen metamfetamin”, konstaterade DN. Inget skrevs däremot om det märkliga i att ett så nytt plan havererar.

När det gäller söndagens flygkrasch i Etiopien är det dock svårt att beskylla flygbolaget för dålig säkerhet. Ethiopian Airlines är ett av de största flygbolagen i Afrika och betraktas som ett av de allra säkraste flygbolagen.

När Dagens Nyheter intervjuar flygexperten Hans Kjäll om olycksplanen säger han självsäkert att kraschen i Indonesien i oktober, där 189 människor miste livet, hade varit enkelt att undvika: “Det hade krävts ett enkelt knapptryck så hade man kunnat sätta det felande systemet ur funktion, och ta sig ur hela situationen.

Den olyckan berodde enligt Hans Kjäll på ett felande säkerhetssystem som “lurade” planet till att tro att det steg för kraftigt, och i stället justerade planets nos nedåt mot marken: “Då hade man ett tekniskt fel på en luftdatasensor och sedan en utbildningsbrist som gjorde att piloterna inte kunde hantera det nödsystem som tror att planet ‘stallar’, vilket gör att planet sänker nosen. Därför gick det ner i vattnet utan att piloterna gjorde någonting åt det.”

Därefter kommer denne flygexpert med ett väldigt dubiöst resonemang om att kurvan för olyckor med en flygplanstyp ser ut som ett badkar. Först väldigt många olyckor som efter en tid snabbt går nedåt och så en lång tid med väldigt få olyckor, sedan efter lång tid börja olyckskurvan stiga brant uppåt och då är det dags att dra bort denna flygplanstyp från marknaden.

Det betyder i så fall att de passagerare och de besättningar som är ombord på nya plan är någon form mänskliga försökskaniner. Detta är tidigare ganska okänt, men kanske Hans Kjäll har rätt, det är så det går till numera. Jag skulle då kunna tänka mig följande flygannonser i framtiden: “Var med och testa ett nytt plan från Boeing! Livsfarligt spännande resa med Norwegian.”

Varför de äldre planen skulle krascha mer beror väl snarare på att de säljs ut till mindre seriösa bolag när de stora flygbolagen väljer att köpa nya större, snabbare och numera också bränslesnålare plan. På kort tid har alltså nu 346 mänskliga försökskaniner dött i Boeings experiment för att minska åtgången av flygbränsle.

De US-amerikanska flygmyndigheterna har uppenbart nonchalerat varningar om det nya Boeingplanets problem från piloter. Efter olyckan i Indonesien har flera piloter uppmärksammat att det nya planet vid stigning har en tendens att nosen på planet vänds brantare uppåt, när automatiken försöker rätta till detta så vänds nosen istället allt för brant neråt.

Händelser som uppstår till synes utan anledning kan vara mycket svåra att hantera”,  säger John Gadzinski, en 737 MAX-pilot och ordförande för Four Winds Flygsäkerhet Corp. “Det finns en enorm motsättning. I bästa fall är vi utbildade så att när flygplanet berättar att vi ska göra något, gör vi det. Vår hjärna vill lita på vad flygplanet säger till oss och plötsligt ska få veta. Och så plötsligt upptäcker vi att den mest avancerade versionen av det mest tillförlitliga flygplanet i världen kan vi inte längre lita på. Detta är en jätteviktig händelse.”

Det råder en mördande konkurrens bland världens få återstående tillverkare av passagerarplan. Marknaden domineras av det europeiska Airbus och det US-amerikanska Boeing, som förutom att var världens största tillverkar av civila flygplan också är världens näst största tillverkare av krigsmateriel – endast Lookheed Martin, som tillverkar militära flygplan och annan krigsmateriel, är större inom krigsmaterielindustrin.

Trots flygets utsläpp av växthusgaser, så ökar flygandet i världen, Men risken finns ju att allt fler människor är beredda att avstå från att flyga för att inte bidra till en klimatkatastrof. Därför pågår nu en jakt bland flygplanstillverkarna för att kunna marknadsföra sin plan som “miljövänliga”, då att dessa nya plan spyr ut lite mindre växthusgaser per passagerarkilometer.

Det kommer som i många andra fall – till exempel när det gäller bilismen – inte att handla om att vi måste ställa om vårt sätt att leva. Istället ska ny teknik, och ingenjörskunskap och AI, artificiell intelligens, lösa klimatfrågan.

Ett annat väldigt ointelligent förslag för att minska flygets klimat är att bygga flygplan som drivs av biomassa eller elektricitet. Biomassa kommer inte att kunna ersätta all olja och naturgas, det finns många mer vettiga områden att använda biomassa till. Elektricitet är ingen kraftkälla utan ett sätt att överföra kraft, elflygplanen skulle därför konkurrera med alla andra behov av energi från alla typer av energikällor. Då är den inte ändamålsenligt att använda eldrift till transporter som kräver tunga batterier, speciellt i ett transportmedel där det just krävs energi för att skapa lyftkraft.

Boeing modell 737-Max 8 är ett exempel på hur teknikutveckling slår knut på sig själv, genom att tillverkaren inför teknik som tar över en del av det arbete som piloterna vanligen utför, utan att piloterna får utbildning för kunna hantera detta – och sedan inte en klar gräns sätts mellan vad tekniken står för och vad människans uppgift är.

När Boeing byggde den nya mer bränsleeffektiva modellen, för att kunna ta upp kampen mot den europeiska flygtillverkarens plan Airbus flygplan A320 om den medellånga kommersiella flygmarknaden, var nämligen ett av Boeings främsta försäljningsargument, att 737 Max 8 inte krävde extra utbildning för de piloter som tidigare hade flugit en äldre version av 737.

För att få ett övertag mot Airbus har också Boeing pressat sina kostnader genom personalnedskärningar och genom ökat prispress på underleverantörer. Allt för profiten. Här kan man verkligen tala om en mördande konkurrens på vars altare flygsäkerhetens offras.

Foste Hjälte

Konstruksjonsfeil i Boeing 737-8 MAX?

737 Pilots Not Told of MAX Design Change That Could Factor in Lion Air Crash

https://www.dn.se/nyheter/varlden/flygexperten-finns-likheter-med-kraschen-i-indonesien/

https://www.dn.se/nyheter/varlden/erik-esbjornsson-boeing-har-mer-att-forklara-an-ethiopian-airlines/

https://www.globalpolitics.se/boeing-gav-1-miljon-dollar-till-trump-som-premierat-detta-konstruktionsfel-pa-737-8-max/

 

 

 

 

 

 

 

You May Also Like