Enligt Arbetsförmedlingen är arbetsmarknaden fortsatt stark, trots en svagare konjunktur…

Ovanligt många lediga jobb just nu

Arbetslösheten ligger kvar på samma nivå som förra månaden – samtidigt konstaterar Arbetsförmedlingen att antalet lediga jobb just nu är ovanligt många.

I slutet av februari var drygt 341.000 personer inskrivna som arbetslösa i landet, vilket motsvarar en arbetslöshet på 6,5 procent. Det kan jämföras med 7,2 procent samma månad i fjol. Samtidigt har många arbetsgivare svårt att hitta rätt kompetens, och antalet nya lediga platser är på en fortsatt hög nivå. I februari anmäldes 188.900 lediga jobb i den så kallade Platsbanken på Arbetsförmedlingen.

Stark arbetsmarknad trots svagare konjunktur

–Vi har en förvånansvärt motståndskraftig arbetsmarknad, vi ser ännu inte att den ekonomiska nedgången har påverkat arbetslösheten nämnvärt. Det råder fortfarande stor osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen. Men ju längre osäkerheten håller i sig, desto större risk för en sämre utveckling, säger Eva Samakovlis, analysdirektör på Arbetsförmedlingen.

Eva Samakovlis.

I februari varslades närmare 15.700 personer. Den absoluta majoriteten innefattar ett stort varsel som inte är konjunkturrelaterat.

“Förhindra långtidsarbetslöshet”

– Vårt uppdrag är ju att bidra till en så väl fungerande arbetsmarknad som möjligt. Det viktigaste nu är att se till att minska och förhindra att fler går in i långtidsarbetslöshet. Det handlar om att se till att fler får ta del av utbildningar och subventionerade anställningar, säger Maria Mindhammar, generaldirektör på Arbetsförmedlingen.

Maria Mindhammar.

Läget i Sörmland

Siffrorna för arbetslösheten i Sörmland var i februari 8,8 procent, vilket är en minskning med en procentenhet jämfört med samma månad förra året. Också bland ungdomar minskade arbetslösheten i Sörmland, från 13 till 10,6 procent. Dock fortsätter Sörmland att sticka ut i statistiken med höga arbetslöshetssiffror.

Läs också:

“En grupp som inte berörs …”

You May Also Like