Solidaritet besegrar oro. Bildskapare: JacksonDavid / Pixabay.

Oroande

Min oro
var en dimma
som skymde sikten
smakade beskt
och gav kväljningar.

Men så snart
som jag tagit del av
din oro
ändrade min oro färg
och blev flytande.

Vår gemensamma oro
blev melerad
och fick nya
kemiska egenskaper
i det periodiska systemet.

Vi skakade om varandra
och upptäckte
att oron hade fått fast form
då tog vi sats
och spottade ut.

Lena Staaf

You May Also Like