FOTO: Bessi Hamiti / pixabay.

Screening

Du lilla rara och fina
som finns för din egen skull
nu så ska vi dig screena
du vårt rara hjärtegull.

För du kanske bär i ditt inre
en kriminell identitet
får du diagnos ADHD
så räknar vi med att vi vet.

Vi gillar att stigmatisera
och trampa på den som är svag
en verklighet så komplicerad
görs enkel med ett penseldrag.

Bland valrörelsens megafoner
trumpetas nu mest varje dag
ett budskap som ljuder i rymden
för den som har ett övertag.

Du vet att du är lite bättre
du är både vit, klok och stark
rasistiska tankar brer ut sig
och vinner alltmera mark.

Det handlar ju nu om “den andre”
sån tur just för dig att hen finns
men vart sådant tankegods leder
vi hoppas att du ändå minns.

Lena Staaf

You May Also Like