Hultqvist – Ashton Carter.

Omedelbart efter avslöjandet att USA:s spionorganisation NSA avlyssnar svenska politiker och militärindustri genomförs ännu en krigsövning mellan Sverige-USA

Pressmeddelanden från Försvarsmakten 7 juni och 10 juni berättar om den pågående militära flygövningen ACE 21 (Arctic Challange Exercise). En övning som pågår 7-18 juni.

“Samordnad sjömålsstrid med amerikanska bombplan”, är rubriken på pressmeddelandet 10 juni:

“Fientliga mål på Östersjön ska bekämpas. En styrka med fartyg, helikoptrar och flygplan sätt ihop för att tillsammans med en lastbilsbaserad robotenhet lösa uppgiften. Det var inramningen när Sverige och USA övade tillsammans i veckan”, skriver Försvarsmakten.

Enligt Försvarsmakten är tydligen Sveriges stridsflyg integrerat med USA:s stridsflyg eftersom man mer i förbigående skriver:

“Även utländska partners deltar och integreras i arbetet”.

Militärflyget från USA ingår inte i det “utländska” enligt Försvarsmaktens skrivning. Naturligtvis en felskrivning från Försvarsmakten. Men en felskrivning som ser ut som en tanke.

Det är så man tänker – man kan vara “alliansfri” och samtidigt militärt insyltad med både USA och Nato. För övrigt så är ju USA den ledande nationen i Nato.

Men i ett annat pressmeddelande skriver man att utöver Sverige och USA, Norge, deltar även Finland, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien i denna militärövning. Totalt 70 stridsflygplan, varav några bombplan av modell B 52 från USA.

Tisdag 15 juni besökte försvarsminister Peter Hultqvist Luleå för att ta del av denna krigslek, trots att det bara är ett par veckor sedan det blev stora och svarta rubriker att USA med danskt bistånd avlyssnar flera europeiska politiker.

Även svenska politiker och svensk militärindustri avlyssnas.

Men detta tycks inte bekymra vår “försvarsminister” längre trots att han själv förmodligen är avlyssnad via danska fiberkablar. Den “upprördhet” han gav uttryck för när USA:s spioneri och avlyssning avslöjades tycks nu vara som bortblåst.

Nu leker Sverige krig igen tillsammans med USA och Danmark – som om ingenting hänt.

Överstelöjtnant Shawn Loomis, divisionschef på 480th Fighter Squadron, tycks inte känna av några “hard feelings” från Sverige mot USA på grund av USA:s spioneri. Tvärtom:

“Det är första gången jag är i Sverige, och första gången som jag flyger med svenskar. De har varit suveräna och väldigt tillmötesgående med det mesta”, säger överstelöjtnant Shawn Loomis, enligt referat i Försvarsmaktens pressmeddelande.

Går man in på: “Arctic Challange Exercise lyfter för femte gången” – Försvarsmakten 7 juni, kan man läsa mera om denna krigslek.

Från pressmeddelandet 10 juni: “Samordnad sjömålsstrid med amerikanska bombplan” kan man även se en kort filmsnutt på 1 minut och 16 sekunder från denna militärövning. Man får se inifrån bombplan B 52 hur Jas 39 Gripen eskorterar detta bombplan. En filmsnutt som är lika spännande som att titta på målarfärg som torkar.

Se även:

Rolf Waltersson

You May Also Like