Om vikten med rätt varudeklaration – annars finns risken att man köper grisen i säcken

Jag lyssnade till Studio 1 i Sveriges radio P1. Det var ett inslag som handlade om nya LAS. 1 oktober börjar de nya reglerna för anställningstrygghet att gälla. Det som var en av punkterna i januariavtalet där S, MP, C, L hotade med lagstiftning och inte parterna på arbetsmarknaden “frivilligt” kom överens om “modernisering” av anställningstryggheten.

De två personer som var inbjudna till studion för att diskutera presenterades som: “Caspian Rehbinder från Timbro och Ingvar Persson från Aftonbladet”.

Jag ska inte skriva så mycket om vad som sades. Vill bara kort nämna att Ingvar Persson var väldigt nöjd med de nya och generösa reglerna för utbildning och omskolning för de som får sparken på grund av nya LAS. Men att han även såg “vissa risker” med att det nu blir lättare att avskeda anställda på ganska lösa grunder.

Caspian Rehbinder varnade mest för att de “generösa reglerna för omskolning” bara skulle leda till att folk passar på att ta sig “ett extra friår” i stället för att arbeta.

Vad som får mig att skriva det här inlägget är hur Studio 1 presenterade de båda studiogästerna.

“Ingvar Persson från Aftonbladet”. De flesta vet nog vad Aftonbladet är. En tidning som kallar sig “oberoende socialdemokratisk”, där Ingvar Persson arbetar som ledarkrönikör och oftast skriver om just arbetsmarknadsfrågor.

Men “Caspian Rehbinder från Timbro”, är nog ganska anonym för lyssnarna. Hur många vet ens vad Timbro är?

Vi kan börja med Timbro, som är en marknadsliberal tankesmedja. Den startades 1978 av Svenska Arbetsgivarföreningen (SAF), som numera heter Svenskt Näringsliv.

Caspian Rehbinder har ett förflutet som politiskt sakkunnig vid Centerpartiets riksdagskansli. Han kan väl symbolisera det man brukar kalla “Stureplanscentern”.

Sedan tre år tillbaka är Caspian Rehbinder “ansvarig för programområdet arbetsmarknad” vid Timbro. I en intervju (se lästips) säger Caspian Rehbinder:

Vill vi släppa in människor på arbetsmarknaden måste vi ha lägre ingångslöner, rörligare arbetsmarknad och färre hinder”.

“Färre hinder” innebär att lagar och regler som skyddar anställda mot felaktiga och godtyckliga uppsägningar ska “moderniseras”. Ungefär som i ett annat “bevingat” uttryck från denne Caspian Rehbinder:

Det ska inte vara svårare att säga upp undersköterskor än att säga upp prenumerationen på en tidning”.

Vad jag reagerar på när det gäller presentationen av de som medverkar är att man (medvetet?) utelämnar den “varuinformation” som kan vara viktig för lyssnarna. Till exempel att denne Caspian Rehbinder inte bara är “språkrör” för Svenskt näringsliv, utan dessutom en av de mera fundamentalistiska förespråkarna av en “modernare arbetsmarknad”, där han framhåller den så kallade Gigekonomin som ett föredöme.

Att presentera medverkande som någon slags oberoende experter utan att nämna att de är lobbyister för olika särintressen, är att vilseleda.

Ingvar Persson från Aftonbladet kan sägas tala för den delen av fackföreningsrörelsen som ställt sig bakom “moderniseringen” av LAS.

Om Sveriges radio varit det minsta angelägen om en objektiv diskussion om de LAS-regler som träder i kraft 1 oktober, borde man även bjudit in någon företrädare för de fackförbund som vägrar underteckna det “nya LAS” så att även den delen av arbetsmarknadens parter får en röst i debatten. Nu fick vi bara höra JA-sidan, NJA-sidan, men inte NEJ-sidan.

(I intervjun med Caspian Rehbinder förekommer begreppet “flexicurity”. Nedan finns en kort förklaring till vad det är).

Lästips:

Rolf Waltersson

You May Also Like