Saltsjöbadsavtalet undertecknas 1938. Till vänster August Lindberg (LO). Till höger Sigfrid Edström (SAF).

22 juni 2022 – En historisk dag på Grand Hotel i Saltsjöbaden som inte alla firar

22 juni blev en uppmärksammad dag då riksdagen med knapp majoritet röstade igenom vårändringsbudgeten efter många märkliga turer. I den budgeten ingår också den höjning av pensionerna som det talats och skrivit mycket om den senaste tiden, även här i eFOLKET.

Vad som gick mer spårlöst förbi är att 22 juni är den dag då arbetsmarknadens parter, eller i alla fall delar av den, undertecknade det nya huvudavtalet gällande anställningstryggheten för alla privatanställda i Sverige.

Den kanske viktigaste punkten i nya LAS är att anställningstryggheten försämras så att “företagen får det lättare att välja vilken personal de vill behålla”.

Bakgrunden till det nya avtalet ligger i januariavtalet mellan S, Mp C och L där framför allt Centerpartiet krävde en “modernisering” av arbetsrätten som villkor för att låta Stefan Löfven sitta kvar som statsminister.

Från början var LO mot den här “moderniseringen” av LAS:

“Men efter LO:s nej förhandlade IF Metall och Kommunal i hemlighet vidare med Svenskt Näringsliv. När de presenterade en delvis förändrad uppgörelse, med hårdare reglering av visstidsanställningar, togs LO på sängen”, skriver tidningen Arbetet.

“LO tvingades förhandla under pistolhot”, säger Mikael Johansson, ordförande för Målareförbundet.

Byggnads ordförande Johan Lindholm anser att uppgörelsen är ett “historiskt misstag”.

“Vi har all respekt för majoritetens beslut. Och vi anser självklart att bra stöd för omställning behövs. Men vi fick betala ett högt pris, det är inte rimligt”, säger Seko:s ordförande Gabriella Lavecchia.

Men arbetsmarknadsminister Anna Ekström, tidigare ordförande för TCO, kallar avtalet “En jättestor facklig seger”.

Även LO:s ordförande är mycket nöjd sedan hon skrivit under det “nya LAS”:

“Nu är vi äntligen i mål och har hittat en lösning som ökar tryggheten för arbetare och som tydligt visar att det är arbetsmarknadens parter som äger de här frågorna”, säger LO:s Susanna Gideonsson i ett partsgemensamt pressmeddelande.

Ett märkligt uttalande att det är “arbetsmarknadens parter som äger de här frågorna”. Det är bara några dagar sedan, 8 juni, som riksdagen röstade igenom nya LAS, Lagen om anställningsskydd. Vad händer med de förbund och dess medlemmar som vägrar komplettera LAS med ett kollektivavtal. Blir de genom lagen påtvingade det nya avtalet?

Vad som känns som ett “ödets ironi”, är att detta nya Saltsjöbadsavtal undertecknades på samma ställe och till och med i samma sal som Saltsjöbadsavtalet 1938.

Då, liksom nu, skedde undertecknandet i Wallenbergssalen på Grand Hotel i Saltsjöbaden.

Det var den inflytelserike bankdirektören K A Wallenberg som fått sin briljanta idé under ett besök i Monaco i början av 1890-talet ville att Sverige skulle få en egen riviera genom att bygga hotellet som stod klart 1893.

Därför står Saltsjöbaden och “Saltsjöbadsandan” som en slags symbol för symbiosen mellan storfinansen och fackföreningsrörelsen.

Vid invigningen av hotellet beordrade dåvarande kungen Oscar II att hela den svenska flotta skulle ankra upp i Hotellviken för att skjuta salut. (Se lästips: Historia Grand Hotel Saltsjöbaden)

Hittills står Kommunal, IF Metall, Hotell- och restaurangförbundet och Pappers bakom nya huvudavtalet “Saltsjöbadsavtalet 2.0”.

Även tjänstemannafacket PTK, som inte är ett LO-förbund, har undertecknat avtalet.

Byggnads, SEKO, Transport, Målarna och Fastighets reserverade sig när LO:s representantskap bestämde att LO skulle skriva under.

Elektrikerna har inte skrivit under:

“Det betyder att arbetsgivaren till väldigt stor del kommer att kunna avgöra vilka som sägs upp, så vi håller fortfarande på att utreda frågan”, säger förhandlingschef Mikael Pettersson

“Du kan inte både ha kakan och äta upp den”, säger Elektrikernas ordförande Urban Pettersson.

Lästips:

Rolf Waltersson

You May Also Like