Foto: Rolf Waltersson.

Protestmöte mot utlämning

Regeringen är tyvärr nu i full gång med att vika ner sej för den turkiske presidenten Erdoğans krav. Krav som han fodrar ska uppfyllas för att han ska ge klartecken för Sveriges inträde i krigsalliansen NATO. Alla nuvarande NATO-medlemmar måste säga ja för att en ny medlem ska kunna anslutas. Turkiet har alltså vetorätt och det utnyttjar nu Erdoğan. Ett av kraven tillgodosåg den svenska regeringen under Magdalena Andersson redan förra veckan, Sverige återupptar vapenexporten. Mycket välkommet för den turkiska regimen som nu förbereder ett anfallskrig mot kurderna i norra Syrien.

Men Erdoğan vill ha mer. Han kräver utlämnande av i Sverige bosatta kurder som han anser vara “terrorister”. Att bli stämplad som terrorist i Turkiet är inte svårt, det räcker med att vara i opposition mot regeringen. Vänsterpartiet HDP som uppnådde runt tio procent i senaste valet och som bedriver helt vanligt oppositionsarbete har stämplats. Dess parlamentsledamöter har fängslats och många dömts till långa fängelsestraff. Den svenska regeringen förbereder just nu utlämnandet av en kurdisk man till Turkiet, för att på så sätt blidka Erdoğan. Den utvisningshotade heter Znar Bozkurt. Han lever i ett samboförhållande med en svensk man. Som HDP-medlem, kurd och homosexuell fyller han med råge kravet som hatobjekt för den reaktionära islamistiska regimen i Turkiet. Han klassas av Sverige som säkerhetsrisk trots att han enbart varit inblandad i fredligt oppositionsarbete.

Vänsterpartiet i Eskilstuna anordnade den första oktober ett protestmöte mot utlämnandet av Znar Bozkurt. Platsen för manifestationen var Fristadstorget och talare var Jakob Pettersson, från Vänsterpartiet i Eskilstuna, Lotta Johnsson Fornarve, riksdagskvinna för Vänsterpartiet och Alan Faraj från Svensk-Kurdiska Föreningen.

Jakob Pettersson kunde berätta att Znar under en lång tid suttit häktad i Kållered. Där har han utsatts för homofob och rasistisk mobbning av andra häktade. Så väcktes han natten den 23 september av häktespersonalen som meddelade att han skulle förflyttas till häktet i Märsta, nära Arlanda, naturligtvis för att snabbt kunna utvisas med flyg.

Lotta Johnsson Fornarve påpekade att allt måste göras för att stoppa utvisningen. Znar kommer i Turkiet att utsättas för den homofobi och det kurdhat som genomsyrar maktapparaten. Som vi nämnde planerar regimen just nu ett anfall mot kurderna i Syrien. De kurder som med stora offer besegrade terroristerna i “Islamska Staten”. Hon krävde att EU (och därmed Sverige) tar bort terrorklassningen av den kurdiska organisationen PKK. Hon förklarade att Vänsterpartiet är mot det avtal som regeringen slutit med Erdoğan. Ett avtal som kommit till p.g.a. de svenska makthavarnas strävan efter att bli accepterade i krigsalliansen NATO.

Fornarve påpekade att Vänsterpartiet är motståndare till svensk NATO-anslutning. Erdoğan ska inte få bestämma svensk säkerhetspolitik menade hon och avslutade med kravet att förföljelserna av kurderna måste upphöra.

Alan Faraj tog upp det faktum att kurderna i Turkiet förnekas de mest elementära nationella och demokratiska rättigheter. Han exemplifierade med ett absurt exempel; Vid övergångsställen fungerar bar rött och grönt. Gult är borttaget eftersom de tre färgerna tillsammans påminner om den kurdiska flaggan!

Han stämplade förtrycket som fascistiskt. Barn i turkiska skolor indoktrineras i tanken att det bara finns en nation, en flagga, ett språk. Turkiet erkänner inga av de demokratiska erövringar som gjorts på andra håll i världen. Det gäller också kvinnornas situation. Mot detta kvinnoförtryck kontrasterar de reformer som nu genomförs i norra Syrien (Rojava). Och nu förbereder alltså Erdoğan sin attack på just Rojava. Ett av de krav som Erdoğan ställt på Sverige innebär att Sverige upphör med att samarbeta med de kurdiska organisationerna i Rojava. Och Sverige lyder!

Av den i Sverige tillträdande högerextrema regeringen har vi naturligtvis ingen förbättrad politik gentemot kurderna att vänta. Tvärtom tyvärr.

Mötet avslutades med att deltagarna unisont skanderade “FRIGE ZNAR!”

Peter Widén