Foto. Couleur / pixabay

Nyheten som försvann: Den danska spionskandalen

eFOLKET
201117
Hans Foste Hjälte

USA underrättelsetjänst NSA:s hemliga spioncentral i Danmark: Spionage riktat mot de nordiska länder. Avsikten var bland annat att stoppa Danmark från att köpa JAS-Gripen.

Detta var största nyheten i Rapports sena sändning på söndagskvällen 15 november (hela inslaget sist i denna artikel). I tre stora Stockholmstidningarna Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter blev detta toppnyheten omedelbart efter Rapports sändning. Den högst sensationella nyheten, nämligen att den US-amerikanska spionorganisation i hemlighet hade byggt upp en spioncentral i ett allierat land i Europa – utan detta lands myndigheters kännedom eller medgivande var ju väldigt uppseendeväckande. Att USA dessutom därifrån har drivit en avancerad övervakning av ett företag i ett då alliansfritt land – åtminstone alliansfritt då för sex år sedan – är ju dessutom högst sensationellt.

En avsikt med denna övervakning var uppenbart att sätta stopp för att Danmarks skulle köpa flygplanet JAS-Gripen från svenska Saab Aero och istället välja att köpa ett militärplan producerats av den amerikanska krigsindustrin.

Det handlade alltså inte bara om en ren militär övervakning av andra länder utan övervakningen hade dessutom kommersiella intressen.

Denna oerhört sensationella händelse som på söndagskväll med rätt – av nyhetsjournalister – bedömdes ha ett stort nyhetsvärde – försvann, från förstasidorna under natten till måndag.

Sveriges största dagstidning Dagens Nyheters redaktionsledning ansåg på måndagen att den fanns över 40 nyheter – och dess utom en del annonser – som var viktigare än att en US-amerikansk underrättelsetjänst bedriver spionage mot Sverige och ett av Sveriges exportföretag från ett av våra grannländer.

För alla dem som har missat de artiklar som de stora drakarna tydligen inte vill att folk ska läsa så återger vi texten här nedan i dessa artiklar (se också Birger Schlaugs blogg):

 

Aftonbladet

Uppgifter: USA spionerade på Saab – sökte efter Gripen

Av: Sophie Tanha

PUBLICERAD:I GÅR  21.18
UPPDATERAD:I DAG  01.24

NYHETER

Den amerikanska underrättelsetjänsten NSA har spionerat på Saab och sökt specifikt efter information om stridsplanet Gripen.

Detta enligt en visselblåsares hemliga rapporter från 2015 som Danmarks radio fått tag på.

Den amerikanska underrättelsetjänsten NSA ska enligt DR ha använt sig av ett samarbete med danska försvarets underrättelsetjänst, FE, (Forsvarets Efteretningstjenste) för att spionera på myndigheter och privata företag i dels Danmark, men även Sverige och andra länder.

Enligt topphemliga rapporter har NSA tankat ner informationen från danska fiberkablar, utan den danska underrättelsetjänstens vetskap. Det bekräftar även flera källor till DR, som talar under löfte om anonymitet:

NSA har använt kabelsamarbetet för riktad spionering mot Danmarks närmaste allierade och tidigare också mot danska intressen och mål, säger en källa.

NSA använder samarbetet med FE för att spionera på danska mål. Det upptäcker en anställd som går till cheferna med den kunskapen, säger en annan.

Tyvärr har eFOLKET inte rättigheter till den bild på JAS-Gripen som låg här.

FOTO: JOHAN NILSSON/TT

JAS 39E Gripen på en uppvisning på F17 i Kallinge.

Sökt efter Gripen

Den amerikanska underrättelsetjänsten har via fiberkablarna, som finns nergrävda till sjöss, fått tillgång till mejlkorrespondens, webbläsarhistorik och chattkonversationer som inte finns tillgängliga på andra vis. Kablarna passerar Danmark, men innehåller global information. Med hjälp av det avancerade spionprogrammet Xkeyscore går det att söka direkt på nyckelord som passerar kablarna.

Tyvärr har eFOLKET inte rättigheter till den bild på JAS-Gripenplan i foramtion på himlen som låg här.

FOTO: JOHAN NILSSON/TT

JAS 39 Gripen i julgransformation.

Under tiden som spionaget pågått var Danmark i processen att upphandla nya stridsflygplan. Saabs Gripen var då med i förhandlingarna, vilket skulle kunna innebära att de amerikanska spionerna fått tillgång till otillbörlig information om Gripen-programmet. Enligt visselblåsaren har NSA gjort direkta sökningar på just Gripen.

Enligt dansk lag får en utländsk underrättelsetjänst naturligtvis inte spionera på Danmark på det sättet att du får insikt i militär information eller politiskt känslig information, säger  Jørn Vestergaard, professor emeritus i straffrätt vid Köpenhamns universitet till DR.

En källa till radion uppger att NSA ville lägga näsan i blöt just inför Danmarks nya upphandling av stridsflygplan. Fastän den danska försvarskoncernen Terma uppges ha varit mål för spioneriet pekas även Sverige, Norge, Tyskland, Frankrike och Nederländerna ut i den topphemliga rapporten från 2015.

Uppgifter: USA spionerade på Saab – sökte efter Gripen, Aftonbladet.

 

Svenska Dagbladet:

Danska uppgifter: USA spionerade på Saab

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) vill än så länge inte kommentera saken med hänvisning till att uppgifterna kommer från anonyma källor. Foto: Henrik Montgomery/TT

Amerikanska underrättelsetjänsten har bedrivit spionage mot svensk och dansk försvarsindustri från en bas i Danmark, uppger en visselblåsare till Danmarks Radio.

Flera källor pekar ut det svenska Gripen-programmet som ett av målen.

Filip Norman / TT

Uppdaterad 2020-11-15

Publicerad 2020-11-15

Danska uppgifter: USA spionerade på Saab

Den amerikanska underrättelsetjänsten NSA har utnyttjat ett topphemligt dansk-amerikanskt samarbete för att spionera på krigsmaterieltillverkaren Saab, enligt DR Nyheders uppgifter.
Radiokanalen hänvisar till en uppgifter från en visselblåsare i Forsvarets Efterretningstjeneste, den danska motsvarigheten till Sveriges FRA (Försvarets radioanstallt).
Bland målen för amerikanska NSA:s avlyssning fanns Saab och den danska försvarskoncernen Terma. NSA ska ha fått tillgång till fiberoptiska kablar och ett datacenter på Amager söder om Köpenhamn, enligt uppgifter från flera av varandra oberoende källor med insyn i granskningen av den pågående avlyssningsskandalen i Danmark. Därifrån ska man ha avlyssnat holländsk, norsk, fransk och tysk datatrafik, danska politiska institutioner och svenska försvarsintressen.

NSA ska bland annat ha utnyttjat spionsamarbetet för att få information om det svenska stridsflygplanet Jas Gripen, som tillverkas av Saab. Sökningar ska även ha skett kring det europeiska stridsflygplanet Eurofighter. Båda flygplanen har varit aktuella för eventuella danska köp av stridsflygplan.

Det har inte varit möjligt för Danmarks Radio att avgöra exakt vilken information NSA letade efter, eller hur den amerikanska underrättelsetjänsten kan ha använt information om stridsflygen. Det är också okänt huruvida någon känslig information röjts.

Försvarsministern avstår från att kommentera påståendena eftersom de kommer från anonyma källor, säger Toni Eriksson, pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist till TT.

Saabs kommentar är kortfattad:

Utifrån de knapphändiga uppgifter som SVT presenterat för oss samt det som går att läsa i dansk media, kan vi inte utesluta att aktörer i den här frågan har en egen underrättelseagenda i syfte att skapa konflikt. Informationen vi får går inte ihop. Det gör att Saab i detta läge inte vill kommentera frågan närmare eller kan bedöma om det är vår sak att uttala oss”, skriver kommunikationschef Sebastian Carlsson till TT.

Säkerhetspolisen, som tagit del av medieuppgifterna, konstaterar att det pågår olika typer av angrepp och hot mot Sverige hela tiden.

– Det finns ett stort intresse från andra stater vad gäller teknologi och forskning, där svensk försvarsindustri är intressant. Angreppen har blivit allt vanligare under de senaste åren, säger Säpos presschef Karl Melin till TT.

Danska uppgifter: USA spionerade på Saab, Svenska Dagbladet.

 

Dagens Nyheter:

Ekonomi

Uppgifter: USA spionerade på svenska mål

UPPDATERAD I GÅR 23:18 PUBLICERAD I GÅR 21:23

Tyvärr har eFOLKET inte rättigheter till den bild på JAS-Gripen som låg här

Foto: Susanne Lindholm/TT

Amerikanska underrättelsetjänsten NSA ska ha utnyttjat ett topphemligt dansk-amerikanskt spionsamarbete för att komma över information om stridsflygplanet Jas Gripen, uppger källor till Danmarks Radio.

Varken försvarsminister Peter Hultqvist (S) eller Saab vill kommentera uppgifterna.

Marit Sundberg Text

Redan 2015 ska en anställd hos den danska underrättelsetjänsten Forsvarets Efterretningstjeneste ha slagit larm i rapporter om att NSA utnyttjade spionsamarbetet för att komma över uppgifter om departement och privata verksamheter i Danmark. Rapporterna varnade även för att det kunde finnas olagligheter i spionsamarbetet, som gick ut på att samla in information genom danska internetkablar.

Bland målen fanns danska utrikesdepartementet, finansdepartementet och bolaget Terma som tillverkar försvarsmateriel. NSA ska även ha siktat in sig på mål i Sverige, Tyskland, Frankrike, Norge och Nederländerna, uppger flera oberoende källor med insyn i de hemliga rapporterna till radiobolaget.

– NSA har använt kabelsamarbetet till målinriktat spionage mot Danmarks närmaste allierade och tidigare även mot danska intressen och mål, säger en källa som vill vara anonym till Danmarks Radio.

NSA ska bland annat ha utnyttjat spionsamarbetet för att komma över uppgifter om det svenska Saabtillverkade stridsflygplanet Jas Gripen och det europeiska stridsflygplanet Eurofighter. Båda flygplanen har varit med i kapplöpningen om att bli Danmarks nya stridsflygplan.

Det har dock inte varit möjligt för Danmarks Radio att slå fast exakt vilken information NSA letat efter, eller hur de kan ha använt sig av uppgifterna.

Försvarsminister Peter Hultqvist vill inte kommentera uppgifterna.

– Försvarsministern avstår från att kommentera därför att det kommer från anonyma källor, säger Toni Eriksson, pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist till TT.

Saabs kommunikationsdirektör Sebastian Carlsson säger i ett uttalande till DN att den knapphändiga ”informationen inte går ihop” och att de inte kan utesluta att ”aktörer i den här frågan har en egen underrättelseagenda i syfte att skapa konflikt”.

Det gör att Saab i detta läge inte vill kommentera frågan närmare eller kan bedöma om det är vår sak att uttala oss.

Han fortsätter:

Det vi rent allmänt kan säga är att en rad aktörer runt om i världen visar intresse för svensk högteknologisk industri, precis som säkerhetspolisen redovisar i sin senaste årsrapport. Vi är väl medvetna om detta, och bedriver sedan länge ett omfattande säkerhetsarbete för att förhindra att strategisk information hamnar i orätta händer.

FRA, vars uppgift i det svenska cyberförsvaret är att skydda det mest skyddsvärda, vill inte kommentera uppgifterna.

Vi har tagit del av uppgifterna i medierna ikväll, men vi har inga kommentarer till detta”, skriver kommunikationschef Ola Billger i ett sms till TT.

 

STV:s rapportinslag 22.45 söndag 15 november 2020 löd så här:

Nyhetsuppläsare Anna Oscarius: “Den amerikanska underrättelsetjänsten NSA, ska ha spionerat på Sverige och svensk försvarsindustri och JAS Gripen. Detta efter at Danmark gett NSA till ett datacenter utanför Köpenhamn. Det avslöjade Danmarks Radio nu i kväll.

Reporter Knut Kainz Rognerud: ”Enligt Danmarks Radios källor skedde spionaget vid en mycket känslig tidpunkt för cirka sex år sedan, då Danmark skulle köpa stridsflygplan.

Efter slutfasen stod svenska JAS-Gripen mot två amerikanska plan och det europeiska Eurofighter.

I mj 2016 meddelade den danska regeringen att man hade beslutat sig för att köpa 27 amerikanska Joint Strike Fighter, en affär värd över 20 miljarder svenska kronor.

Det kan ha gett amerikanerna en konkurrensfördel om mn hade inblick i vilka övervägande man hade gjort från dansk sida.

Saab har tacka nej till en intervju med SVT, men skriver i ett meddelande att det är allt vanligare att man allmänt kan säga att aktörer runt om i världen visar intresse för högteknologisk industri.

Danske försvarsministern och försvarets underrättelsetjänst hr valt att inte kommenterar de nya uppgifterna.”

Nyhetsuppläsare: Anna Oscarius: “Och SVT har även varit i kontakt med amerikanska underrättelsetjänsten NSA och Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist(s) men båda avböjer att kommentera kvällens uppgifter.

Slut på inslaget om NSA spionverksamhet och påverkansoperationer i Danmark och Sverige.

Länk:

Sammanställning av mediematerialet om NSA spionverksamhet:

Hans Foste Hjälte

eFOLKET kommer att publicera en uppföljning om NSA spionverksamhet och den US-amerikanska krigsindustrin och dess påverkan av vasallstaterna inom och utom Nato.

You May Also Like