Bild från Pixabay. Fotograf anonym.

Världens dyraste stridsflygplan – F-35

Ett stort US-amerikanskt misslyckande

Amerikas dyraste militära vapen – Lockheed Martins F-35 Lightning II Joint Strike Fighter har fortfarande, efter mer än tjugo års utvecklingsarbete och över tio år efter att de första planen tillverkades, stora allvarliga problem.

Uppgifter från Defense News visar att F-35 har mer än ett dussin problem som utgör fara för piloterna. De plan som hittills har levererats till USA:s krigsmakt har utmärkt sig för att större delen av tiden ha stått på marken. Planen har krävt extremt mycket tillsyn och underhåll i förhållande till flygtiden.

Tanken var att USA skulle bygga ett stridsflygplan som skulle vara allsidigt och kunna ersätta flera olika typer av plan. Men istället för att bli bäst på något, tvingades konstruktörerna till en massa kompromisser för att planet skulle klara att ersätta väldigt olika typer av stridsplan och blev i slutänden inte bra på något.

Det som kan kallas “Pentagonsyndromet”, det vill säga, vanan att göra av med enorma summor pengar på vapen med marginell nytta gäller verkligen F-35. Först sjutton år efter det att de första strecken hade dragits på ritborden och mer än tio år efter att det första planet hade byggts så var det dags för F-35 att debutera med verkliga uppdrag. Dessa plan som utplacerades i Västasien för 2 år sedan har hittills underpresterat.

I kalla väderförhållanden, kan F-35 felaktigt rapportera att ett batteri har gått sönder, ett problem som har resulterat i avbrutna uppdrag. Vid vertikal landning har det varit problem med att producera tillräcklig kraft, vilket leder till en oplanerad hård landning. Under flera månader lyckades man bara flyga i genomsnitt ett uppdrag för varje plan var tredje dag. En Pentagontjänsteman konstaterade dessutom att “om det hade funnits en motståndare, så hade dessa stridspiloter inte kunnat överleva utan skydd från andra plan.”

Hittills, med andra ord, har F-35 haft en mycket låg tillgänglighet, cirka 11 procent. Målet att nå 80 procent som man bör nå innan Lockheed startar full produktion ser just nu inte ut att vara möjligt att uppnå.

Det US-amerikanska militärhögkvarteret Pentagon har planerat att köpa mer än 2 600 F-35. Planet har redan slukat miljarder dollar – utan att knappt ha uträttat någonting. Det US-amerikanska folket har hittills stått för det mesta av notan. Men för att flygindustrin, det vill säga Lockheed ska kunna tjäna mycket pengar i det långa loppet krävs inte bara US-dollar i kassalådan. Planet måste också säljas runt om i världen. USA kräver därför av sina allierade att de också köper denna mekaniska dront.

Om Pentagon lyckas sälja F-35 till allierade runt om i världen, så kan det innebära klirr i kassan för Lockheed och också upplevas som en framgång för USA:s krigsmakt. Försäljning till andra länder har den extra fördelen att sänka kostnaderna per enhet för Pentagon. Detta är bakgrunden till den intensiva kampanj som Lockheed under de senaste sju, åtta åren med hjälp av Pentagon och underrättelsetjänsten NSA, har drivit mot allierade länder för att de ska köpa dronten F-35.

Våra två nordiska grannländer, Norge och Danmark. har fallit offer för denna kampanj. Hur dessa smutsiga “försäljningskampanjer” fungerar har nu avslöjats av Danmarks radio.

I juni 2009 beslöt den norska regeringen på uppdrag av stortinget, Norges riksdag, att inleda förhandlingar med Lockheed om att köpa F-35 plan. Man har sedan beslutat att köpa 40 stycken F-35 plan. Själva köpet av flygplanen innebär en kostnad på 68 miljarder norska kronor. Men det stannar inte med detta, det beräknas dessutom komma att kosta ännu mer att använda dessa flyg.

Totalkostnaden blev 2017 beräknad till 268 miljarder norska kronor. Men mycket tyder på att kostnaden kan komma att bli ännu högre. Den norska dagstidningen Bergens Tidene har konstaterat att kostnaden kommer att bli 16 miljarder högre.

Norge var ett av de första länder som bestämde sig att köpa F-35. För USA var det ett genombrott i Europa. Norska politiker är lättflörtade, kanske också för att landets har en så stark ekonomi att den höga kostnaden inte beräknas innebära en så stor börda. Danmark var mer svårflörtat. För både Danmark och Norge hade JAS- Gripen varit ett både bättre och billigare alternativ. Ett väl beprövat plan men ändå utrustad med modern teknik, samt inte minst bevisat flygvärdigt.

Alla som har kännedom om dagens teknikutveckling vet att F-35 är ett stort misslyckande, det gick inte att bygga ett stridsplan som var bra på allt. Hade inte världens största militärmakt varit bakom som påtryckare vore med största sannolikhet F-35 osäljbart på den internationella stridsflygsmarknaden.

Utvecklingen i omvärlden har sprungit ifrån USA flygindustri. Lockheed och Boeing – som är mer känt för den civila delen av företagets flygindustri, har tappat mark till europeisk och kinesisk flygindustri.

De danska myndigheterna är dock nöjda, och det handlar inte om själva planet utan om de löften som USA/Lockheed har gett om att förlägga jobb och motköp i Danmark. Planens usla prestation betyder tydligen mindre. USAs spioneri mot den svenska flygplanstillverkaren spelade tydligen också en roll, när det gällde att framhäva fördelen med F 35. Det danska försvaret och regeringen svalde tydligen betet i denna smutsiga kampanj.

Den svenska flygtillverkaren Saab ligger dock lågt med kritik mot USA:s spioneri riktat mot företaget. En orsak är säkert att även Saab är beroende av samarbete med USA:s flygindustri för att kunna bygga och utveckla sina JAS-Gripen.

 

Kom och köp – konserverad gröt! Allt går att sälja med mördande reklam, sjöng Ulf Peder Olrog.

Allt går att sälja med spioneri och politiska påtryckningar. Pentagons valspråk.

Hans Foste Hjälte