Foto: Tom Andernach/Pixabay.

Kapitalismens logik – Eller snarare brist på logik

Jag hörde ett inslag på radion, jag tror det var Studio Ett, där det diskuterades elbehov. Att vi snabbt som attan måste få fram mera el för att försörja det framtida fossilfria samhället med all el som då behövs.

Nu börjar man till och med från borgerligt håll tala om en snabbare utbyggnad av vindkraften därför att ”det är enda sättet att snabbt få fram all den el som behövs”.

I den diskussionen var det en som sa:

”Nackdelen med vindkraft är att när det blåser mycket och vindkraften producerar mycket el, då sjunker ju elpriserna. Och då blir vinsterna lägre. Ja det kan till och med gå med förlust”.

Jag kan inte svära på att detta var ordagrant. Men andemeningen i det hela är att det också är en nackdel om vindkraften producerar mycket el.

Det är just detta som är det absurda i ”kapitalismens logik” – det som är bra för samhället kan vara dåligt, eller i alla fall sämre, för de som ska tjäna pengar på, i det här fallet, vindkraften.

Det är ju den kapitalistiska ”naturlagen” om tillgång och efterfrågan – Är tillgången stor sjunker priserna. Är tillgången liten stiger priserna.

Likaså stiger priserna om efterfrågan är stor. Men sjunker om efterfrågan är liten.

Som under svältåret 1917 då vi hade matbrist. bröduppror och potatisuppror. Handlarna höll inne sina lager i väntan på att kunna ta ut ännu högre priser på det lilla som fanns.

Eller för att ta ett aktuellt exempel som visar den kapitalistiska logiken i ett nötskal.

När det var deltävling i Mello-festivalen här i Eskilstuna blev det helt plötsligt kraftiga prishöjningar på hotellrum i stan. När sedan allt ståhej var över, sjönk priserna till den nivå de låg på före Mellot. Den kapitalistiska lagen om tillgång och efterfrågan.

Många tycker nog att det här är helt i sin ordning och helt naturligt – men det är banne mig ingen naturlag.

Sedan har jag en fundering kring den här smått hysteriska och snabba satsningen på ny elproduktion.

Visst är det bra med el, framför allt om den produceras fossilfritt. Eller i alla fall så fossilfritt som möjligt.

Men kan det gå för fort? Kan det gå så fort att man inte hinner tänka efter före. Som den här enorma satsningen på stora serverhallar till de stora elslukande jättarna som Amazon, Google, Facebook och allt vad de heter.

Likaså den snabba omställningen till elbilar. Visst är elbilar bra på många sätt. Men vad kostar det i rovdrift på miljö och människor att bryta alla dessa (jordarts)metaller som krävs för batteriframställning. Vi kan även läsa om barnarbete i dessa gruvor.

Kan vi tuta och köra på som tidigare bara för att bilarna är eldrivna? Är det inte hela detta vansinniga konsumtionssamhälle som är problemet? Att det hela tiden ”måste” vara tillväxt i ekonomin. En kapitalistisk ekonomi som kräver denna tillväxt.

Vi i den rika delen av världen lever fortfarande som om vi hade 3-4 jordklot att ösa begränsade naturresurser ur. Dessa resurser är lika begränsade även om grävmaskinerna är eldrivna.

Rolf Waltersson

You May Also Like