Foto: Rolf Waltersson. Balsta våtmark juli 2019.

En miljon djurarter utrotningshotade – Samtidigt kan vi få lika många nya arter

Jag hörde på radion idag att en miljon djurarter hotas av utrotning. Det beror till stor del på att människan på olika sätt förstör deras livsbetingelser.

Samtidigt kan vi genom människans försorg få nästan lika många nya arter, eller att nuvarande arter ökar i stor omfattning på grund av människans inverkan.

Det gäller inte minst skadeinsekter som gynnas av monokulturer. Stora vinodlingar, odlingar av sojabönor i skövlade regnskogar och liknande monokulturer gynnar både nuvarande och nya skadeinsekter.

Vi kan jämföra med Sverige där granbarkborren nu tar död på granskog i stor omfattning. Det beror till stor del på det “moderna” skogsbruket med ensidig skogsodling av just gran. Det blir som en barnkammare för granbarkborren.

Eller som Naturskyddsföreningen skriver:

Det intensiva skogsbruket är ett hot mot den biologiska mångfalden i Sverige och andra delar av världen”. (Se lästips).

Vitryggig hackspett är akut utrotningshotad i Sverige just på grund av det “moderna” skogsbruket. Från att ha varit ganska vanlig uppskattas att det idag finns 30-40 fåglar kvar. Nu finns ett åtgärdsprogram för att återskapa miljöer för den vitryggiga hackspetten. Det bästa måste väl vara att inte förstöra livsmiljöerna. (Se lästips).

Som man bäddar får man ligga”, om man vill uttrycka sig lite cyniskt.

Lästips:

Rolf Waltersson

You May Also Like