Offentlig konst i Eskilstuna – Barnteckningar blir konstverk i Årbytunneln

Jag har tidigare skrivit om konstnären Stanislaw Lux: “Jag känner mig mer som afrikan” – Möte med konstnären och skulptören Stanislaw Lux”. eFOLKET 16 juni 2019

Just nu är Stanislaw inne i slutfasen av ett projekt som påbörjades redan i början av år 2020, men som på grund av coronapandemin dragit ut på tiden.

Det handlar om att omvandla barnteckningar till att bli gjutna betongplattor som ska sättas upp i den cirka 50 meter långa Årbytunneln som förbinder stadsdelen Årby med Årbyskolan. Det är 24 olika kompositioner som sammanlagt består av 180 betongplattor, som ska pryda båda sidorna på Årbytunneln. Totalt således 100 meter konst.

Det har varit ett 40-tal barn från Årbyskolans årskurser 1-4 som samlats i möteslokalen Årby M, där Stanislaw också har sin ateljé.

Vid diskussioner mellan barn, föräldrar och andra engagerade Årbybor har man pratat om teman som “coronan” och “kosmos”. Man har diskuterat om vad som händer i Årby. “Vad vill du att vi ska visa i tunneln”.

Men har det varit fritt för barnen att teckna precis vad de känner för.

Slutresultatet blev 24 barnteckningar, eller “kompositioner” som Stanislaw kallar dem när han gjort om dem som reliefer i grå betong. Dessa plattor ska inte målas i några “glada färger”. Däremot ska de i efterhand patineras så att de delvis får olika svaga nyanser. Detta ska Stanislaw göra på plats i tunnelns belysning.

Den nu ganska mörka tunneln ska få ny belysning. En belysning som gör att tunneln känns ljusare och säkrare. Men också för att framhäva relieferna, som helst ska ha belysning snett från sidan för att komma till sin rätt.

Just nu pågår det omfattande arbetet att sätta upp dessa 180 betongplattor på tunnelns betongväggar. De är tunga och måste sitta säkert. Detta beräknas vara klart så att invigningen av “Konsten i Årbytunneln” kan ske senare i höst.

Bakom projektet står konstnären själv, Stanislaw Lux, skolbarnen i Årbyskolans årskurser 1-4, föräldrar och andra engagerade vuxna i Årby.

“Detta offentliga konstverk genomförs av Eskilstuna kommun och Eskilstuna konstmuseum i samverkan med Årbyföreningen, Studiefrämjandet och Klarna Framtid”, kan man läsa på den affisch som sitter på dörren till “Årby M”, som är mötesplatsen för de boende i stadsdelen.

Årbyföreningen den ideella föreningen som arrangerar många aktiviteter för de boende i Årby, inte minst för barn och ungdomar. Årbyföreningen arrangerar även den årliga Årbyfestivalen, som på grund av coronapandemin inte kunnat genomföras de sista två åren.

Min tanke är att följa uppsättningen av konstverken/barnteckningarna i tunneln, samt att vara med vid invigningen av detta nya offentliga konstverk i Eskilstuna.

Så jag återkommer.

Rolf Waltersson

You May Also Like