Massiv kritik mot privatiseringen av arbetsförmedlingen

Dogmatisk nyliberal ideologi bakom privatiseringen. Erfarenheterna från tidigare försök förskräcker och reformen garanterar ett misslyckande. Men regeringen är stolt över att genomföra privatiseringen av arbetsförmedlingen tillsammans med C och L.

Arbetsförmedlingen har presenterat sin analys av hur privatiseringen av arbetsförmedlingen ska gå till och de risker som finns med reformen. Efter Center-krav kom privatiseringen av arbetsförmedlingen med i 73-punktsprogrammet från januari i år. Arbetsförmedlingens roll i fortsättningen kommer i stort bara handla om de myndighetsutövande uppgifterna tillsammans med en del arbetsmarknadsinsatser. Det som rör traditionell arbetsförmedling läggs hos privata aktörer.

Efter att Moderaternas och Kristdemokraternas så kallade servettbudget fick stöd i riksdagen har det också inneburit stora nedskärningar och en mängd nedläggningar av arbetsförmedlingskontor runtom i landet. Det kommer sannolikt innebära att kommuner som redan är hårt drabbade ekonomiskt kommer att få en ännu tyngre börda att ta ansvar för.

Ett urval röster om privatiseringen

“Det här är en väldigt stor och genomgripande förändring som är möjlig att genomföra. Men det snabba tempot då reformen enligt januariavtalet ska vara genomförd 2021 ställer särskilda krav på processen kring reformeringen och är en riskfaktor”

–Mikael Sjöberg, generaldirektör Arbetsförmedlingen 1 november

“Vi måste skapa en arbetsförmedlartjänst som faktiskt klarar av att hjälpa alla arbetslösa runtom i landet att hitta jobb. Reformen kommer att leda till att vi får ut mycket mer jobbresultat per krona och en tjänst som levererar i hela landet”

–Martin Ådahl, chefsekonom Centerpartiet 28 oktober på partiets hemsida

“Centerpartiet har underskattat svårigheterna och dess ekonomiska talesperson, Martin Ådahl, har varit naiv i den här frågan. Det som nu sker handlar snarast om ett recept som garanterar ett misslyckande”

–Lars Calmfors, professor i nationalekonomi, Dagens Nyheter 1 november

“Centern verkar ha glömt vilket haveri jobbcoacherna blev. Kort minne kan onekligen vara en politisk tillgång. Vem vill inte glömma att spådamer, kriminella och allehanda lycksökare flockades för att få del av pengarna”

–Jenny Wennberg, ledare Aftonbladet 31 oktober

“Vi kastar oss ut i ett stort arbetsmarknadspolitiskt experiment utan goda exempel varken historiskt eller internationellt”

–Ursula Berge, Akademikerförbundet SSR, DN 30 oktober

“Det är som att Centern har glömt alla de misslyckade arbetsmarknadsreformer som genomfördes under alliansregeringen. Vissa verksamheter sköts faktiskt bättre av det offentliga”

–Karin Pihl, ledare Göteborgs-Posten 1 november

“Som arbetsmarknadsminister är jag stolt över att regeringspartierna tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna tar ansvar för att utveckla Arbetsförmedlingen”

–Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister DN-debatt 30 oktober

“Vi är oroliga att myndigheten försvinner och ersätts av någon privat tjomme som i stället erbjuder healing”

–Johan Lindholm, ordförande Byggnads 1 november

“Det finns inga entydiga forskarbelägg för att en sådan här omfattande privatisering ska ge positiva resultat”

–Anders Forslund, professor Institutet för- arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, Dagens Nyheter 30 oktober

“Fristående aktörer har bättre kontakter med företagen och om de tillåts ta över hela matchningen kommer fler arbetssökande att få ett jobb”

–Andreas Åström, Almega 30 oktober

“Detta är en nationell skandal. Ansvarskänslan och samhällsanalysen väger lätt när man som Martin Ådahl bepansrat sig bakom de nyliberala dogmerna”

–Ulla Andersson och Ali Esbati (V), Dagens Industri 25 oktober

“Lägger man ihop allianspartiernas samtliga reformer har de fungerat som rena glidvallan för den organiserade brottsligheten. Paradoxalt nog har det gått så långt att konkurrensen har snedvridits och seriösa företag har slagits ut i vissa branscher”

–Anna Dahlberg, ledare Expressen 26 oktober

“Centerns Annie Lööf drev ju kravet att arbetsförmedlingen skulle överföras till ‘privata aktörer’ som ett villkor för att stöda Löfven som regeringschef. Och hon fick som hon ville. Den s.k. januariöverenskommelsen blev ett nyliberalt manifest”

–Peter Widén, eFOLKET 1 november

De här exemplen speglar nog ganska väl inställningen även i ett betydligt större urval. De positiva rösterna om privatiseringen av arbetsförmedlingen är inte särskilt många. Kritiken däremot är som synes stark även långt in i borgerliga och liberala kretsar. Nu återstår att se hur reformen kommer att fungera i praktiken.

Tommy Jansson

You May Also Like