Chiles sak är vår!

Chiles arbetare, pensionärer och ungdomar fortsätter sina mobiliseringar mot den förfärliga nyliberala regeringen. Årtionden av nyliberal politik har inneburit privatiseringar, massarbetslöshet, verklig fattigdom för stora delar av befolkningen. Samtidigt som en minoritet, borgarklassen, lever med extrem konsumtion. Chile är nämligen ett av världens mest ojämlika länder.

Över hela världen organiseras manifestationer till stöd för kampen i Chile. Så också i Eskilstuna . På kvällen den 2 november samlades chilenare och andra som stöder kampen på Fristadstorget.

Eskilstunas chilenare talade liksom en representant för eFOLKET.

Vi kommer givetvis att fortsätta rapporteringen om vad som händer i Chile. En händelseutveckling som inte bara kommer att ha betydelse för kampen mot nyliberalismen i hela Latinamerika, och faktiskt i hela världen.

Det var bara en vecka sedan vi i Eskilstuna demonstrerade mot kommunledningens nyliberala privatiseringar av kommunfastigheters bostäder. Faktum är att den nyliberala privatiseringen av apoteken idag betyder att materiell saknas på Mälardalens sjukhus och operationer får ställas in.

Privatiseringen av arbetsförmedlingen skapar idag kaos och i förlängningen ökad arbetslöshet.

De folkliga mobiliseringarna i Chile innebär att det chilenska folket står i frontlinjen. Deras kamp är en kamp mot det som vi också lider under; den nyliberala högerpolitiken. Vi har all anledning att stöda våra chilenska kamrater.

 

You May Also Like