Så här stor andel är fattigpensionärer i Blekinge.

Många fattigpensionärer i Blekinge

Sveriges Radio P4 Blekinge har i ett antal inslag kartlagt antalet fattigpensionärer i Blekinge. Man har också i ett par inslag visat hur svårt det är att klara sig under 12 000 kronor i månaden, som är gränsen för “låg ekonomisk standard” enligt EU:s fattigdomströskel.

Kartläggningen visar att andelen fattigpensionärer är störst i Olofström och Sölvesborg där 39 procent av pensionärerna har en pension som understiger “fattigdomsgränsen”. Därefter kommer Karlshamn med 38 procent, Ronneby med 37 procent och Karlskrona med 32 procent.

Av dessa är flertalet kvinnor.

Siffrorna kommer från SCB.

Detta är helt sanslöst! Mellan en tredjedel, eller ännu flera, av pensionärerna i Blekinge är fattigpensionärer. Då ska man ta med i bilden att många har så låg pension att de hamnar långt under gränsen på 12 000 kronor.

Det handlar om vad för arbete man haft och hur välbetalt det varit. Det finns helt enkelt fler välbetalda jobb i residensstäderna, vilket får genomslag i pensionerna. Säger Per Hallén, doktor i ekonomisk historia vid Göteborgs universitet, till P4 Blekinge.

Ett något märkligt resonemang från doktor Hallén kan jag tycka. Skulle “förklaringen” ligga i att dessa fattigpensionärer bor i fel städer i Blekinge. Skulle deras pensioner vara högre om de bodde i residensstaden Karlskrona?

Efter den här avslöjande kartläggningen av fattigpensionärer i Blekinge, kräver PRO svar från ministern om höjd pension:

PRO kräver besked av socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) om höjd pension för de med allra lägst pension efter P4 Blekinges serie.

Ministern måste ge ett besked om när den här gruppen som har en väldigt låg pension kan räkna med en förstärkning…”, säger Ingemar Hamskär, sakkunnig i pensionsfrågor på PRO.

På det svarar minister Shekarabi (S) att regeringen vill höja pensionen, men inte kan ge ett sådant löfte.

“Knäckfrågan är att fem (det är 6 partier. Min anmärkning) riksdagspartier tar beslut om pensionerna i en gemensam grupp, den så kallade pensionsgruppen. Alla partierna vill höja pensionerna, men de är inte eniga om hur det ska gå till eller hur mycket pensionerna ska höjas.

De borgerliga partierna vill sänka skatten. Socialdemokraterna vill i stället höja avgifterna som arbetsgivarna betalar in till pensionssystemet. Det vill även Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna”, skriver P4 Blekinge i en utskrift av radioinslaget.

Detta är ännu ett skäl till att lägga ner pensionsgruppen som arbetar som en hemlig sekt utan offentlig insyn.

Ungefär som när en ny påve ska utses. Efter valet av påve bränner man alla valsedlar och kardinalerna beläggs med munkavle om att inte avslöja något om vad som sagts och hur olika kardinaler röstat.

Låt i stället pensionsfrågan återgå till riksdagen så att alla partier kan vara med och att debatten sker öppet.

Se även: “Riksdagens pensionsgrupp – En sluten krets som arbetar i det fördolda”. eFOLKET 21 april 2021.

Googlar man “P4 Blekinge fattigpensionärer” hittar man de olika inslagen och kan gå in och lyssna.

Blekinge har 37 067 pensionärer som har fyllt 65 år. Bland de kvinnliga pensionärerna lever 40 procent under EU:s fattigdomsgräns. För männen är motsvarande siffra 25 procent.

EU:s fattigdomsgräns är 60 procent av landets genomsnittliga (median) disponibla inkomst. I Sverige motsvarar det strax över 12 000 kr i månaden efter skatt.

Stina och Christina som är intervjuade har bostadstillägg. Många äldre som är berättigade ansöker inte och har därmed ännu lägre disponibel inkomst, enligt Riksrevisionen.

Källa: Statistiska centralbyrån och Riksrevisionen. SCB har en eftersläpning i sin statistik, därför har vi utgått från året 2019.

Rolf Waltersson

You May Also Like